Discourse datamodeldocumentatie voor Invantive SQL

Discourse is open source software voor forums en gemeenschappen. De Discourse connector Invantive SQL is gratis beschikbaar binnen de Open Data licenties.

De documentatie van de Invantive SQL Discourse connector voor alle producten, inclusief Office producten zoals Power BI, Power Query, Excel en Word, is beschikbaar.