Forbidden - The division is blocked (itgenoda060)

Onder versie 20.0.117 krijg ik op Exact Online sinds enkele weken bij tijd en wijle 's nachts rond half 1 UTC een melding:

itgenoda060 Forbidden - The division is blocked.

Is hier een bekende reden voor dat Exact die geeft?

Even later een job draaien geeft geen problemen.

De laatste tijd zijn er vaker problemen in de nacht met benaderen van Exact Online. Oorzaak nog niet bekend. Voor dit issue is gezamenlijke case 02733375 ingediend.

Sinds upgrade Exact Online afgelopen weekend 21/22-11 is dit probleem dagelijks voorgekomen. Op andere momenten in het Data Hub script. Hetzelfde script een paar uur later uitvoeren geeft geen foutmeldingen. Mail naar Exact Development gestuurd.

Krijg door dat dat de oorzaak van de DivisionBlocked gevonden is en opgelost binnen Exact Online. Een software-aanpassing is niet nodig. De fout zou nu niet meer voor moeten komen. Was blijkbaar administratiespecifiek.

Ik zal morgenochtend controleren of het script vannacht probleemloos heeft gelopen.

Het resultaat vannacht is goed:
2020-11-28 00:00:19.150 Information itgendhb038: Invantive Data Hub (20.0.117-PROD+1680)
2020-11-28 03:27:16.985 Information itgendhb041: Einde programma-uitvoering met exitcode 0.
2020-11-28 03:27:16.985 Information itgendhb068: Programma geëindigd op 28-11-2020 03:27:16.

1 Like

Sinds deze week krijgen we voor verschillende koppelingen weer de melding:

itgenoda060 ‘Forbidden’.

Niet alleen in de nacht maar ook in de ochtend.

Is het bij anderen bekend dat er bij Exact Online weer iets fout is gegaan?

Invantive heeft gisteren en vandaag tientallen meldingen ontvangen over “blocked divisions” die terugkomen uit Exact Online, samen met een Forbidden HTTP error.

We dienen hiervoor een ticket in bij Exact Online en adviseren dit ook zelf te doen verwijzend naar ticket #03018845. Volg de status via https://status.invantive.com/#subscribe-modal-t5nx1mmbxl2g of in algemene zin via https://status.invantive.com.

Update over de error:

De foutmelding itgenoda060 treedt massaal op sinds 31 maart 04:03 (UTC). Het betreft tot dusver circa 75 abonnementen, 500 administraties en 90 verschillende API’s.

Het lijkt een breaking change te betreffen in de werking van alle REST API’s:

Tot 31 maart kreeg je 0 rijen terug indien een gebruiker rechten mist. Sinds 31 maart wordt een foutmelding teruggegeven.

Het is nog niet duidelijk of deze error alleen optreedt als rechten ontbreken op de gebruiker, of dat de foutmelding ook teruggegeven wordt indien een abonnementhouder probeert een tabel te benaderen die niet onder zijn abonnement valt.

We zijn nog in afwachting van een aankondiging en/of toelichting door Exact Online. Er is nog geen overeenstemming of dit gewijzigde gedrag een bug is of een wijziging.

Als workaround adviseren we de hoofdgebruiker om de gebruikers die deze melding krijgen meer rechten te verlenen totdat de foutmelding niet meer optreedt. De beveiligingsconsequenties en risico’s op de AO/IC hiervan zal men intern moeten beoordelen. Men kan ook overwegen om een (tijdelijke) aparte gebruiker aan te maken en die voor de duur van dit probleem te gebruiken in combinatie met Invantive en Exact Online.

We verzoeken vriendelijk om alle communicatie over dit probleem via deze post te laten verlopen. Ook aangemelde tickets zullen we opvolgen via deze post.