Foutmelding laden Exact Online data via PowerBI Desktop

We krijgen een foutmelding bij het laden van Exact Online data via PowerBI Desktop.

Melding is als volgt:
WO-MateriaalOLE DB- of ODBC-fout: [DataSource.Error] OData: Kan geen gegevens lezen uit de transportverbinding: De externe host heeft een verbinding verbroken…

De errors geven aan dat er te veel tijd nodig was om de data te laden:

itgenoda324
Try again on failing to retrieve text data of partition ‘2844834’ after 78,490 ms using '**’ of ‘ExactOnlineREST.Manufacturing.ShopOrderMaterialPlans’. Waiting for 11,144 ms and try again. Try #1 of 10; message ID ‘160a2e85-f339-4f6d-bf9c-d708329d0152’. > Invantive.Basics.InvantiveSqlException: itgenoda039: De gegevens voor partitie ‘2844834’ konden niet gedownload worden. > (https://start.exactonline.nl/api/v1/2844834/manufacturing/ShopOrderMaterialPlans?$select=&$skiptoken=guid%2717d1b43c-2703-4932-ab84-5efcfe230cf2%27)
—> System.Net.WebException: The SSL connection could not be established, see inner exception.
—> System.Net.Http.HttpRequestException: The SSL connection could not be established, see inner exception.
—> System.IO.IOException: Received an unexpected EOF or 0 bytes from the transport stream.
at System.Net.Security.SslStream.ReceiveBlobAsync[TIOAdapter](TIOAdapter adapter) at System.Net.Security.SslStream.ForceAuthenticationAsync[TIOAdapter](TIOAdapter adapter, Boolean receiveFirst, Byte[] reAuthenticationData, Boolean isApm)
at System.Net.Security.SslStream.ProcessAuthentication(Boolean isAsync, Boolean isApm, CancellationToken cancellationToken)
at System.Net.Security.SslStream.AuthenticateAsClient(SslClientAuthenticationOptions sslClientAuthenticationOptions)
at System.Net.Http.ConnectHelper.EstablishSslConnectionAsyncCore(Boolean async, Stream stream, SslClientAuthenticationOptions sslOptions, CancellationToken cancellationToken) — End of inner exception stack trace —
at System.Net.Http.ConnectHelper.EstablishSslConnectionAsyncCore(Boolean async, Stream stream, SslClientAuthenticationOptions sslOptions, CancellationToken cancellationToken)
at System.Net.Http.HttpConnectionPool.ConnectAsync(HttpRequestMessage request, Boolean async, CancellationToken cancellationToken)
at System.Net.Http.HttpConnectionPool.CreateHttp11ConnectionAsync(HttpRequestMessage request, Boolean async, CancellationToken cancellationT…Token cancellationToken)
at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
at System.Runtime.CompilerServices.AsyncTaskMethodBuilder1.AsyncStateMachineBox1.MoveNext(Thread threadPoolThread)
at System.Threading.Tasks.AwaitTaskContinuation.RunOrScheduleAction(IAsyncStateMachineBox box, Boolean allowInlining) at System.Threading.Tasks.Task.RunContinuations(Object continuationObject) at System.Threading.Tasks.Task.FinishSlow(Boolean userDelegateExecute)
at System.Threading.Tasks.Task.ExecuteWithThreadLocal(Task& currentTaskSlot, Thread threadPoolThread) at System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()
at Invantive.Data.Providers.Http.HttpBasedProvider.DoRequest(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, HttpWebRequest request, String url, ObjectDefinition objectDefinition, QueryObject queryObject, String partitionCode, String callSafeNameOverrule, String anonymizedPostText, Boolean allowRetryOnConnectionLoss, ParameterList parameters, Guid nativeCallUid, Boolean throwExceptionOnNonSuccessfulStatusCode, ExecutionStatistics& statistics, ODataErrorProcessingInstructions& oDataErrorProcessingInstructions)
at Invantive.Data.Providers.Http.HttpBasedProvider.GetInternal(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String relativeUrl, String mimeType, ObjectDefinition objectDefinition, QueryObject queryObject, String partitionCode, CacheSettings cacheSettings, String callSafeNameOverrule, Boolean allowRetry, Boolean preventRetryOnAuthenticationFailure, ParameterList parameters, String dataContainerIdOverrule, Boolean throwExceptionOnNonSuccessfulStatusCode, ExecutionStatistics& statistics, ODataErrorProcessingInstructions& oDataErrorProcessingInstructions).
De gegevens voor partitie ‘2844834’ konden niet gedownload worden.
The SSL connection could not be established, see inner exception.
Received an unexpected EOF or 0 bytes from the transport stream.
26-10-2021 09:56:14

Enige idee wat er aan de hand kan zijn?

Gebruikte query:

Bron = OData.Feed("https://bridge-online.cloud/redux_gaming/odata4", null, [Implementation="2.0"]),
    #"ExactOnlineREST.Manufacturing.ShopOrderMaterialPlanDetails@eol_table" = Bron{[Name="ExactOnlineREST.Manufacturing.ShopOrderMaterialPlanDetails@eol",Signature="table"]}[Data]

Division: 2844834

Melding in PowerBI:

Er is een fout opgetreden tijdens het verbinden.
Details: OData: Aanvraag mislukt: Er is een time-out opgetreden voor de bewerking

Net even getest, het ophalen van simpelweg de Financial Years, duurt ook heel lang

Bron = OData.Feed("https://bridge-online.cloud/_gaming/odata4", null, [Implementation="2.0"]),
    #"ExactOnlineREST.Financial.FinancialYears@eol_table" = Bron{[Name="ExactOnlineREST.Financial.FinancialYears@eol",Signature="table"]}[Data]

Wat betekent de melding

De melding met code itgenoda324 komt naar verwachting uit het scherm “Systeemberichten”.

Het is een waarschuwing; daarom staat er ook een “W” in de eerste kolom.

Invantive Bridge Online gaat pas gegevens ophalen zodra er specifiek om gevraagd wordt (pull-principe). Dit is anders dan het push-principe dat andere Invantive productlijnen hanteren, waarbij de Exact Online data al vroegtijdig in een database klaargezet worden.

Bij het ophalen treedt in dit geval een probleem op bij het opbouwen van een SSL-verbinding met de Exact Online URL:

https://start.exactonline.nl/api/v1/2844834/manufacturing/ShopOrderMaterialPlans?$select=

Blijkbaar is er omstreeks 09:56:14 (UTC) een (waarschijnlijk korte) SSL-storing geweest bij Exact Online. De Invantive SQL-engine beschouwt dit als een herstelbare fout. De engine probeert dan een instelbaar aantal keren opnieuw, telkens met grotere intervallen.

In dit geval gaf Exact Online na 78 seconden een foutmelding terug bij het opbouwen van de SSL-verbinding en wachtte Invantive SQL daarna pakweg 11 seconden om opnieuw te proberen. Dit herhaalt zich een aantal keren. Het standaardgedrag is 10x proberen als het kan, vandaar de tekst “Try #1 of 10”.

In het algemeen worden hiermee problemen op Exact Online voldoende onderdrukt om een soepele download te garanderen. De laadtijden worden hierdoor wel serieus langer, zeker als de problemen blijven optreden.

Wat is er aan de hand?

We zien op dit moment meer problemen (Exact Online data ophalen verslechterde performance) met de prestaties die mogelijk hiermee samenhangen. Er zijn de afgelopen dagen en vooral vanochtend breed over enkele honderden dataverzoeken en gebruikers vergelijkbare errors op Exact Online.

Tot dusver lijken de problemen zich automatisch op te lossen door het herhaaldelijk opnieuw proberen. Los van vertraging op downloads mag dit niet leiden tot problemen.

Een tijdelijke workaround is om de cache levensduur van de databases te verhogen naar enkele dagen. Dan kan vaak nog een oude versie opgehaald worden.

Hoe gaat Invantive Cloud minder last hebben van storingen op Exact Online?

Exact Online heeft bij tijd en wijle issues op de API-servers, die soms structureel zijn. Voor nieuwe oorzaken (zoals HTTP 408 en 599 errors sinds 24 juni) wordt de SQL-engine verbeterd om er beter mee om te gaan. Voor de SQL-engine kiezen we er bewust voor om niet automatisch alles opnieuw te proberen omdat daardoor fouten langdurig onopgemerkt kunnen blijven. Elke foutoorzaak wordt geanalyseerd en leidt indien nodig tot verfijningen.

Voor structurele oorzaken wordt eerst gekeken of de SQL-engine slimmer gedrag kan vertonen. Als generieke oplossing wordt gekeken naar het toevoegen van het push-principe waarbij de data vroegtijdig klaargezet wordt. Dit verlaagt het huidige real-time gehalte van Invantive Cloud, maar verhoogt wel de beschikbaarheid.

Dat is bizar. FinancialYears is 3x niks. Ik kan het helaas niet terugvinden op

https://bridge-online.cloud/monitoring

Zou je een schermafdrukje van het request op Bridge Online Monitoring willen delen (na weghalen e-mailadres e.d.)?

Een bericht is gesplitst naar een nieuw topic: Error itgenscr564

In de loop van de 26e oktober heeft Exact Online in de user interface en op https://status.exact.com een bericht geplaatst dat er prestatieproblemen speelden. Deze melding is op 27 oktober afgevinkt als zijnde opgelost. De verwachting is dat probleem hiermee opgelost is.