Franse grootboekrekening benamingen

Ik gebruik ExactOnlineREST.Financial.ReportingBalance@eol.
Wat nu vreemd is, is dat ik zowel grootboekrekeningen heb staan met beschrijving in het Nederlands als in het Frans. Hoe komt het dat de ene in het Nederlands staan en andere in het Frans?

Dit is een bekend onhebbelijkheidje van Exact Online in Belgie. Vooral als je een Franstalige accountant hebt met een Nederlandse klant, dan treden de meest interessante taalissues op. Waarschijnlijk zijn de Franstalige door een andere user vastgelegd dan de Nederlandstalige. Ook de toevallige taalinstelling van de user die de administratie aanmaakt heeft consequenties.

Advies is om dit op te nemen met Exact Online support. Ze kunnen de details beter uitleggen.