Hoe maak ik een Teamleader Orbit-database voor Power BI of Invantive SQL?

Invantive Cloud ondersteunt de omgang met data uit Teamleader Orbit via twee databasetypes:

 • Teamleader Orbit reguliere API’s; dit zijn de API’s voor het downloaden en uploaden van data.
 • Teamleader Orbit rapportage API’s; dit zijn de OData3 XML-gebaseerde rapportage API’s die gebruikers zelf kunnen definieren vanuit Teamleader Orbit, eventueel met hulp van een specialist.

Beide databasetypes zijn te vinden in de “Visma” databasegroep bij het aanmaken van een Invantive Cloud-database:

De reguliere API’s van Teamleader Orbit staan beschreven in SQL Driver for Teamleader Orbit API - Teamleader Orbit API Data Model.

De rapportage API’s zijn afhankelijk van wat door de gebruikers ingeregeld is binnen Teamleader Orbit.

Meer informatie over de wijze waarop credentials bewaard en beveiligd worden is te lezen in Invantive Cloud Structure.

De gegevensuitwisseling is real-time, maar via caches kan een versheidsinterval gespecificeerd worden zoals beschreven in Differentieer OData4 cachegedrag met Power BI.

Teamleader Orbit reguliere API’s

Op basis van de reguliere API’s van Teamleader Orbit biedt Teamleader bij voorkeur zelf de koppelingen aan. Om de reguliere API’s te gebruiken dient u voor het verwerven van de client ID, client secret en redirect URL in contact te treden met Teamleader Orbit. De redirect URL is bij voorkeur https://cloud.invantive.com/app/setup/databases/new/teamleaderorbit/token, maar een afwijkende redirect URL kan ook gebruikt worden zoals onder beschreven.

U kunt zonder aanvraag van een client ID wel experimenten met Teamleader Orbit via Postman; zie Teamleader ORBIT. Vanuit Postman kunt u zich authenticeren en alle API’s raadplegen.

Na het verwerven van een client ID, client secret en redirect URL zijn de stappen voor het maken van de database er van afhankelijk of de redirect URL https://cloud.invantive.com/app/setup/databases/new/teamleaderorbit/token is of niet.

Redirect URL wijst naar Invantive Cloud

Voer de volgende stappen uit om een reguliere Teamleader Orbit API-database te maken:

 • Kies “Nieuw” bij Databases.
 • Kies “Visma”
 • Kies “Teamleader Orbit Regular API”.
 • Kies “Bring Your Own App”.
 • Vul client ID en client secret in.
 • Laat “Scope” leeg.
 • Kies “Doorgaan”.
 • Authenticeer met Teamleader Orbit-gebruikersnaam en wachtwoord.
 • De database is klaar.

Redirect URL wijst NIET naar Invantive Cloud

Voer de volgende stappen uit om een reguliere Teamleader Orbit API-database te maken, bestaande uit eerst de pre-authenticatie om een token te verkrijgen:

 • Kies “Inrichting” in het linkermenu.
 • Kies “Pre-authenticatie”.
 • Kies “Voor On-premise Gebruik” (in dit geval ook geschikt voor cloud-gebruik).
 • Vul de client ID en client secret in.
 • Vink “Afwijkende Omleiding URI” aan en vul de redirect URL in:
 • Kies “Verkrijg Autorisatiecode”.
 • Een nieuw browservenster opent zich.
 • Authenticeer met Teamleader Orbit-gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Na authenticatie kopieert u de URL (een formaat vergelijkbaar met https://SERVER/callbackurl?code=6005e9bb1e5604653998473703da56076&state=957db65c-8aea-5423-b692-7fef26db59bf) naar het veld “Autorisatiecode Retour URL” in het oorspronkelijke venster:
  image
 • Kies “Voltooi Pre-authenticatie”.
 • Noteer het access token:

En daarna de registratie:

 • Kies “Nieuw” bij Databases.
 • Kies “Visma”
 • Kies “Teamleader Orbit Regular API”.
 • Kies “Bring Your Own App”.
 • Vul client ID, client secret en autorisatiecode (access token) in:
 • Laat “Omleiding URL” ongewijzigd.
 • Kies “Doorgaan”.
 • De database is klaar.

Teamleader Orbit rapportage API’s

Voer de volgende stappen uit om een Teamleader Orbit rapportage API-database te maken:

 • Kies “Nieuw” bij Databases.
 • Kies “Visma”
 • Kies “Teamleader Orbit Reporting API”.
 • Vul servernaam in (de servernaam eindigt altijd op orbit.teamleader.eu, bijvoorbeeld acme.orbit.teamleader.eu).
 • Vul gebruikersnaam en wachtwoord in.
 • Kies “Doorgaan”.
 • De database is klaar.

Wanneer wil ik Teamleader Orbit rapportage API’s ophalen via Invantive Cloud?

Een deel van de gebruikers kan er mee uit de voeten om de Teamleader Orbit rapportage API’s uit te lezen via de XML-data die Teamleader Orbit biedt. Echter, voor een aantal scenario’s volstaat dit niet altijd. Enkele van de voordelen zijn:

 • Eenvoudige real-time data-integratie via Invantive’s UniversalSQL tussen Teamleader Orbit en bijvoorbeeld de boekhouding.
 • Snellere verwerking dankzij caching en XML-optimalisaties.
 • Koppeling met andere rapportagetools dan Power BI, en bijvoorbeeld Excel, Word en query tools.