Hoofdlettergevoelige fout in Query Tool in combinatie met Exact Online XML

Bij het uitvoeren van de volgende query krijg ik foutmelding dat ITEMWAREHOUSES_ITEM_CODE_ATTR in hoofdletters moet, maar de andere tabellen hoeven niet in hoofdletters.

select * from ExactOnlineXML..ItemWarehousesEx where ItemWarehouses_Item_Code_Attr = '50005' 

select iw.ITEMWAREHOUSES_ITEM_CODE_ATTR ArtikelCode
,   iw.ITEMWAREHOUSES_ITEM_DESCRIPTION ArtikelOmschrijving
,   iw.ItemWarehouses_Item_IsSalesItem VerkoopArtikel
,   iw.ItemWarehouses_Item_IsStockItem VoorraadArtikel
,   iw.ItemWarehouses_Item_IsPurchaseItem InkoopArtikel
,   iw.ItemWarehouses_Item_IsFractionAllowedItem DeelArtikel
,   iw.ItemWarehouses_Item_IsMakeItem MaakArtikel
,   iw.ItemWarehouses_Item_IsBatchItem BatchArtikel
,   iw.ItemWarehouses_Item_Assortment_Code_Attr ArtikelGroepCode
,   iw.ItemWarehouses_Item_Assortment_Description ArtikelGroepOmschrijving
,   iw.ItemWarehouses_Item_Assortment_GLRevenue_Code_Attr GrootboekCodeOmzet
,   iw.ItemWarehouses_Item_Assortment_GLRevenue_Description GrootboekOmschrijvingOmzet
,   iw.ItemWarehouses_Item_Assortment_GLCosts_Code_Attr GrootboekCodeKostprijsVerkopen
,   iw.ItemWarehouses_Item_Assortment_GLCosts_Description GrootboekOmschrijvingKostprijsVerkopen
,   iw.ItemWarehouses_Item_Assortment_GLPurchase_Code_Attr GrootboekCodeVoorraad
,   iw.ItemWarehouses_Item_Assortment_GLPurchase_Description GrootboekOmschrijvingVoorraad
,   iw.ItemWarehouses_Item_Sales_Unit_Code_Attr VerkoopEenheid
,   iw.ItemWarehouses_Item_Sales_Unit_Description VerkoopEenheidOmschrijving
,   iw.ItemWarehouses_Item_Costs_Price_Value Kostprijs
,   iw.ItemWarehouses_Item_DateStart StartDatum
,   iw.ItemWarehouses_Item_DateEnd EindDatum
,   iw.Warehouse_Code_Attr MagazijnCode
,   iw.Warehouse_Description MagazijnOmschrijving
,   iw.STORAGELOCATION_CODE_ATTR OpslagLocatieCode
,   iw.STORAGELOCATION_DESCRIPTION OpslagLocatieOmschrijving
,   iw.SafetyStock VeiligheidsVoorraad
,   iw.ReorderPoint BestelNiveau
,   iw.MaximumStock maximumVorraad
From  ExactOnlineXML..ItemWarehousesEx iw

Deze fout krijg ik alleen niet reproduceerbaar na het opnieuw opstarten van Query Tool.
Wat gaat hier precies mis, heeft dit iets te maken met de XML variant van Exact?
Zijn de verschillende tabelnamen hoofdlettergevoelig of niet?

De Invantive SQL-engine ondersteunt zowel hoofdlettergevoelig als hoofdletterongevoelig. Dit wisselt per platform; sommige platformen eisen een juist gebruik van hoofdletters, maar dat is de minderheid.

Voor Exact Online geldt dat zowel op de REST als XML API alle objectnamen (tabelnamen, kolomnamen, viewnamen) hoofdletterongevoelig zijn. Het maakt dus niet.

Waarschijnlijk is er iets anders mis.

Wat was de exacte fout, liefst met de foutcode er bij?

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.