Intern tarief WBS

In welke tabel vind ik het intern tarief wat gebruikt wordt binnen Exact Online voor projectgegevens van de WBS-module?

Ik ben op zoek naar het veld “Intern Tarief”. Wat in de plaatjes wordt weergeven. In plaatje 1 is dit Aantal x Intern Tarief.

Doel is om bij alle projectactiviteiten de gerealiseerde kosten te tonen.

Uiteindelijke doel is om dit plaatje na te maken in Power BI zodat er snel inzicht komt in projectresultaten:

Welke tabellen zijn er nodig om de data van 1 t/m 4 te kunnen tonen. Inclusief de vraag hoe toon je het intern tarief.

Is de gewenste informatie terug te vinden in het rapport op https://app.get-my-report.com/eol/nl/menu.html#preset=gmr-eol-project-time-transactions ?

In het tabblad Timetransactions vind ik hier inderdaad het veld intern tarief. Maar in welke tabel kan ik dit veld dat terugvinden als ik dit wil gebruiken in Power BI.

Blijft de vraag hoe ik de gerealiseerde kosten kan terugvinden die onder de groep Inkopen en opslagen vallen. Die zie ik nergens terug.

Het “Intern Tarief” is terug te vinden in de tabel ActiveEmployments als InternalRate. Echter, in de meeste Exact Online omgevingen is dit veld leeg in de API sinds een wijziging op Exact Online in 2020 vanwege de salarismodule. De reden waarom Exact gekozen heeft dit veld verborgen te houden in de API tegenwoordig is onbekend en er is bij ons geen bekende oplossing voor. Het schijnt dat Exact Online Salaris-gebruikers de waarde van dit veld wel kunnen opvragen. Als workaround kiezen de meeste gebruikers van Exact Online er voor om het intern tarief extracomptabel (nogmaals) vast te leggen.

Gelieve voor de andere vraag een aparte forumspost te maken. Het lukt niet om precies te begrijpen wat gezocht wordt. Gelieve in die aparte forumspost ook aan te geven of het ergens in het Get My Report-rapport over Exact Online projecten al terug te vinden is en, zo ja, waar.

In het rapport Get My Report-rapport over Exact Online projecten is wel het intern tarief terug te zien in het tabblad TimeTransactions.

OK, dan zou deze aanvliegroute moeten werken:

Zorg ook dat gebruiker rechten heeft op “Intern tarief beheren” in Exact Online.

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.