IT probleem met data. Graag diagnose en contact met onze IT functionaris

IT probleem met data. Graag diagnose en contact met onze IT functionaris, zodat de koppeling weer optimaal werkt.

Advies is om uw IT-functionaris de volgende informatie te laten toevoegen:

Formuleer je vraag zo specifiek mogelijk. Zet in de titel een meldingscode indien beschikbaar zoals itgen***** en wat je wilt bereiken maar niet lukt. In de vraag zet je:

  • waar loop je tegenaan,
  • een concreet voorbeeld die het probleem laat zien,
  • wat je al geprobeerd hebt maar niet de juiste uitkomst gaf.

Gelieve een tag toe te voegen voor elk betrokken Invantive product en een tag voor elk (cloud)platform waar je vraag betrekking op heeft.

Vermeld versienummers van je Invantive producten indien mogelijk.

Als alternatief kunt u via het chat-menu ook een kort consult plannen voor uw IT-functionaris.