Itgencsr121 too many on a single endpoint on Exact Online

itgencsr121
Retrieving 439,295 rows on ExactOnlineREST.SalesInvoice.SalesInvoiceLinesBulk, which is too many on a single endpoint on Exact Online.

Deze foutmelding krijgen we sinds enkele dagen. Nog een keer alles vernieuwen lijkt dan de oplossing te zijn.

Opvallend: de gebruiker is: Aanroeper Applicatiegebruiker customerservice_web en dus niet de Exact Login

Ik moest wel beetje glimlachen. Geweldig dat jullie ook in de “Systeemberichten” kijken op Invantive Cloud. Als het goed is, dan leidt dit niet tot een fout bij het laden.

Het is niet echt een foutmelding; dat is te zien aan de waarde “Audit” bij “Niveau”.

Dit zijn events die geregistreerd worden door de zogenaamde “Customer Service” module om gebruikers te helpen bij het optimaliseren van hun opvraging. Deze events leiden deels tot de bekende e-mails met tips voor alternatieve tabellen.

Alhoewel voor SalesInvoiceLinesBulk nog geen e-mail gestuurd wordt, vindt de registratie wel al plaats. Ergens de komende maanden zal dit event ook leiden tot een e-mail met suggesties.