Kan de aanpassingen niet op de server opslaan. Fout geretourneerd: 'De expressie in de partitie n/a in de tabel n/a verwijst naar een onbekende entiteit.'

Bij het bijwerken van een Power BI dashboard treedt de volgende melding op:

De expressie in de partitie n/a in de tabel n/a

Error Message:

Kan de aanpassingen niet op de server opslaan. Fout geretourneerd: 'De expressie in de partitie n/a in de tabel n/a verwijst naar een onbekende entiteit.'.

Stack Trace:

  bij Microsoft.PowerBI.Client.Windows.Storage.FileOpenError.HandleError(IWindowService windowService, LocalizedString title)
  bij Microsoft.PowerBI.Client.Windows.Services.TemplateManager.TryImportTemplate(IPowerBIWindowService windowService, IQueryServices queryServices, IExceptionHandler exceptionHandler, TelemetryUserActionId entryPoint, Boolean& editQueries, String filePath)
  bij Microsoft.PowerBI.Client.Windows.Commands.ApplicationCommands.DataImportCommands.ImportTemplate(IPowerBIWindowService windowService, IExceptionHandler exceptionHandler, ImportTemplateParameters parameters)
  bij Microsoft.Mashup.Host.Document.ExceptionHandlerExtensions.HandleExceptions(IExceptionHandler exceptionHandler, Action action)

Stack Trace Message

Kan de aanpassingen niet op de server opslaan. Fout geretourneerd: 'De expressie in de partitie n/a in de tabel n/a verwijst naar een onbekende entiteit.'.

Invocation Stack Trace

  bij Microsoft.Mashup.Host.Document.ExceptionExtensions.GetCurrentInvocationStackTrace()
  bij Microsoft.Mashup.Client.UI.Shared.StackTraceInfo..ctor(String exceptionStackTrace, String invocationStackTrace, String exceptionMessage)
  bij Microsoft.PowerBI.Client.Windows.Telemetry.PowerBIUserFeedbackServices.GetStackTraceInfo(Exception e)
  bij Microsoft.PowerBI.Client.Windows.Telemetry.PowerBIUserFeedbackServices.ReportException(IWindowHandle activeWindow, IUIHost uiHost, FeedbackPackageInfo feedbackPackageInfo, Exception e, Boolean useGDICapture)
  bij Microsoft.Mashup.Client.UI.Shared.UnexpectedExceptionHandler.<>c__DisplayClass14_0.<HandleException>b__0()
  bij Microsoft.Mashup.Client.UI.Shared.UnexpectedExceptionHandler.HandleException(Exception e)
  bij Microsoft.PowerBI.Client.Windows.Utilities.UIBlockingAwareExceptionHandler.HandleException(Exception e)
  bij Microsoft.Mashup.Host.Document.ExceptionHandlerExtensions.HandleExceptions(IExceptionHandler exceptionHandler, Action action)
  bij Microsoft.Practices.Prism.Commands.DelegateCommandBase.<>c__DisplayClass4_0.<.ctor>b__0(Object arg)
  bij Microsoft.Practices.Prism.Commands.DelegateCommandBase.<Execute>d__10.MoveNext()
  bij System.Runtime.CompilerServices.AsyncTaskMethodBuilder.Start[TStateMachine](TStateMachine& stateMachine)
  bij Microsoft.Practices.Prism.Commands.DelegateCommandBase.Execute(Object parameter)
  bij Microsoft.Practices.Prism.Commands.DelegateCommand`1.<Execute>d__5.MoveNext()
  bij System.Runtime.CompilerServices.AsyncTaskMethodBuilder.Start[TStateMachine](TStateMachine& stateMachine)
  bij Microsoft.Practices.Prism.Commands.DelegateCommand`1.Execute(T parameter)
  bij Microsoft.PowerBI.Client.Windows.Commands.CompositeCommand`1.Execute(ICommand command, Object parameter)
  bij Microsoft.Practices.Prism.Commands.CompositeCommand.Execute(Object parameter)
  bij Microsoft.PowerBI.Client.Windows.Commands.CompositeCommand`1.Execute(T parameter)
  bij Microsoft.PowerBI.Client.Windows.FileMenuHostSevice.<>c__DisplayClass19_0.<HandleMenuItem>b__0()
  bij Microsoft.Mashup.Host.Document.ExceptionHandlerExtensions.HandleExceptions(IExceptionHandler exceptionHandler, Action action)
  bij System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)
  bij System.Reflection.RuntimeMethodInfo.UnsafeInvokeInternal(Object obj, Object[] parameters, Object[] arguments)
  bij System.Delegate.DynamicInvokeImpl(Object[] args)
  bij System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbackDo(ThreadMethodEntry tme)
  bij System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbackHelper(Object obj)
  bij System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  bij System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  bij System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
  bij System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallback(ThreadMethodEntry tme)
  bij System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbacks()
  bij System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  bij System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
  bij System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.DispatchMessageW(MSG& msg)
  bij System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.DispatchMessageW(MSG& msg)
  bij System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(IntPtr dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData)
  bij System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context)
  bij System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context)
  bij System.Windows.Forms.Form.ShowDialog(IWin32Window owner)
  bij Microsoft.Mashup.Client.UI.Shared.WebDialogs.WebDialog.<>n__0(IWindowHandle owner)
  bij Microsoft.Mashup.Client.UI.Shared.WindowManager.ShowModal[T](T dialog, Func`1 showModalFunction)
  bij Microsoft.PowerBI.Client.Program.<>c__DisplayClass2_0.<Main>b__1()
  bij Microsoft.PowerBI.Client.Windows.IExceptionHandlerExtensions.<>c__DisplayClass3_0.<HandleExceptionsWithNestedTasks>b__0()
  bij Microsoft.Mashup.Host.Document.ExceptionHandlerExtensions.HandleExceptions(IExceptionHandler exceptionHandler, Action action)
  bij Microsoft.PowerBI.Client.Program.Main(String[] args)

PowerBINonFatalError

{"AppName":"PBIDesktop","AppVersion":"2.81.5831.821","ModuleName":"Microsoft.PowerBI.Client.Windows.dll","Component":"Microsoft.PowerBI.Client.Windows.Storage.FileOpenError","Error":"Microsoft.AnalysisServices.OperationException","MethodDef":"HandleError - FE_M_ENGINE_UNKNOWN_ENTITY_REFERENCED","ErrorOffset":"76"}

Snapshot Trace Logs

C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Power BI Desktop\FrownSnapShot2121615859.zip

 • Model Default Mode: Empty
 • Model Version: PowerBI_V1
 • Is Report V3 Models Enabled: False
 • Performance Trace Logs: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Power BI - Desktop\PerformanceTraces.zip

Enabled Preview Features

 • PBI_NewWebTableInference
 • PBI_showMinervaRibbon
 • PBI_showMinervaViewNavigator
 • PBI_hierarchicalSlicerCreation

Disabled Preview Features

 • PBI_shapeMapVisualEnabled
 • PBI_SpanishLinguisticsEnabled
 • PBI_qnaLiveConnect
 • PBI_inlineExplore
 • PBI_realTimeRefresh
 • PBI_v3ModelsPreview
 • PBI_relativeTimeSlicer
 • PBI_dataSearchCuration

Disabled DirectQuery Options

 • TreatHanaAsRelationalSource
 • Cloud: GlobalCloud
 • PowerBINonFatalError_MethodDefDescription: - PFE_M_ENGINE_UNKNOWN_ENTITY_REFERENCED
 • Formulas:
 • section Section1;

Deze Microsoft Power BI foutmelding komt uit Power BI zelf. Verwarrend is dat de melding ook rept over “partitie”, wat een concept is dat ook de Invantive SQL gebruikt.

Een gelijkende error staat op GitHub, met als tip dat mogelijk de Power BI versie bijgewerkt moet worden door een nieuwe versie te installeren.

Helpt het om te upgraden naar de laatste versie van Power BI?

Ik ben heb een andere/nieuwere versie van Power BI op mijn laptop en nu krijg ik het rapport werkend.
Bedankt voor inspanning.

1 Like