Over de categorie Common Sense

Blader door Nederlandse vragen & antwoorden rondom de activiteiten van Stichting Common Sense in Actie.

De focus ligt momenteel op landelijk niveau op het verbeteren van de transparantie van het openbaar bestuur en herleidbaarheid van het handelen. Op lokaal niveau ligt de focus op het verbeteren van de taakuitoefening zonder vooringenomenheid en de daadwerkelijke splitsing van beleid, uitvoering en handhaving.

De website van Open Archivaris wordt momenteel geladen.