Simpicate Hours_DataCustom_fieldsOptionsHour laat geen data zien

Bij de tabel Hours_DataCustom_fieldsOptionsHour in Simplicate probeer ik op verschillende manier de data te zien. Dit vanuit de universqalsql tool of vanuit de app, maar alle queries blijven draaien zonder enig resultaat. Zit hier geen data in of doe ik iets verkeerd?

universalsql:
select *
from Simplicate.Hours.Hours_DataCustom_fieldsOptionsHours@spe
limit 100

select *
from Simplicate.Hours.Hours_DataCustom_fieldsOptionsHours@spe
where start_date > ‘2023-01-01’
and start_date < ‘2023-01-07’
limit 10

app:
create or replace table sp_hours_data_custom_fields_options_hours@mss
select *
from Simplicate.Hours.Hours_DataCustom_fieldsOptionsHours@spe
where start_date > ‘2023-01-01’
and start_date < ‘2023-01-07’