Telefonisch niet bereikbaar i.v.m. portering; gebruik e-mail

De Invantive telefoonnummers op 088-0026500…088-0026599 zijn momenteel niet bereikbaar; de ingesprekstoon is hoorbaar.

Op dit moment wordt gewerkt aan een overzetting naar een nieuwe telefooncentrale. Dit kan meerdere dagen duren.

Gelieve de forums te gebruiken voor productinhoudelijke vragen en een e-mail te sturen aan sales@invantive.com voor andere vragen.