Toevoegen gebruikers aan Invantive Cloud

Is het uiteindelijk mogelijk om kantoorgebruikers toe te voegen zodat deze met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord de databron Invantive Cloud kunnen benaderen in Power BI?

Als ik nu onder het tabje “Gebruikers” in Invantive Control kijk zie ik geen mogelijkheid om gebruikers toe te voegen maar mogelijk staat dat uit i.v.m. tijdelijke licentie?

Gebruikers tabje

UPDATE

Het toevoegen van gebruikers is nu mogelijk vanuit Invantive Cloud zelf: Zelf gebruikers toevoegen op Invantive Cloud.

Oorspronkelijk

Op dit moment is het niet mogelijk om via de schermen een (kantoor)gebruiker toe te voegen aan een bestaande omgeving. Dit zal waarschijnlijk in de loop van 2021 wel mogelijk worden.

De aanbevolen route is om een e-mail te sturen aan support@invantive.com en hierin aan te geven:

  • de gewenste aanmeldcode van de gebruiker (het zakelijke e-mailadres);
  • de voor- en achternaam

E-mailadressen moeten bedoeld zijn voor zakelijk gebruik, dus geen hotmail, gmail of iets dergelijks. Daarnaast dient de aanmeldcode aan een fysieke persoon gekoppeld te zijn; e-mailadressen zoals administratie@acme.com zijn ongewenst uit het oogpunt van herleidbaarheid.

Na ontvangst van de e-mail wordt binnen enkele minuten een ticketnummer teruggemaild. Vanuit Invantive wordt gebeld naar de licentiecoördinator om te controleren of de gebruiker gekoppeld mag worden aan de omgeving. In voorkomende gevallen kan ook een ander veilig kanaal gebruikt worden voor validatie van het verzoek.

Na goedkeuring wordt de gebruiker geregistreerd in het back-office. Normaliter ontvangt de gebruiker de aanmeldinstructies binnen twee werkuren.