Exact Online voorraadtransacties rapport opnemen directe verkoopfacturen / directe creditverkoopfacturen

Het rapport Voorraadtransacties op Get My Report (preset gmr-eol-stock-transactions) bevat geen directe verkoopfacturen / directe creditverkoopfacturen.

Is het mogelijk ook dit type voorraadtransacties toe te voegen?

De query zou grofweg zoiets zijn zoals:

select ive.Type
,   ile.itemcode
,   ile.quantity
,   ile.AmountDC
from  exactonlinerest..salesinvoices ive
join  exactonlinerest..salesinvoicelines ile
on   ile.invoiceid = ive.invoiceid
where ive.type in (8023, 8024)

Bij type 8023 (directe verkoopfactuur) staan er positieve aantallen en bij type 8024 (directe creditverkoopfactuur) staan er negatieve aantallen.