Itgenoda474 "Can not determine partition information" bij ophalen gegevens vanuit Exact Online

Bij het importeren van Exact Online in Power BI (accountancy abonnement) krijg ik een melding:

itgenoda474: Can not determine partition information on ‘213777’.

Wat kan ik doen om dit te voorkomen?

Dank voor het verlenen van delegatie. Het onderliggende probleem is dat de huidige gekozen administratie van de gebruiker niet beschikbaar is voor Invantive Cloud.

Forbidden - User division is not within division scope.

Er treedt eerst inwendig een HTTP 403 error op: Forbidden en daarna intern een:

itgenoda060: Forbidden - User division is not within division scope.

Deze zogeheten “division scoping” zorgt er voor dat een app zoals Invantive Cloud niet in andere administraties kan kijken, maar er zitten een aantal datalekken in, waardoor informatie over andere divisies alsnog zichtbaar wordt. De Invantive software kan er niet altijd even goed mee omgaan dat er verwezen wordt naar niet-bestaande administraties.

De Exact Online API geeft bij de gebruikersinformatie in de tabel Me een huidige gebruikte administratie terug die niet zichtbaar is. Om een kip-en-het-ei probleem te voorkomen heeft men in SystemDivisions logica opgenomen zodat de lijst van administraties via elke administraties op te vragen is.

Invantive SQL vraagt echter ook bijvoorbeeld CustomerCooperations op in de huidige administratie in Exact Online en bijvoorbeeld AccountantInfo.

In de volgende versie zal de foutcode verfijnd worden als de meer unieke melding

itgeneor321: De Exact Online divisie ‘…’ is niet opgenomen in de rechten die aan deze applicatie werden verleend. Verleen de applicatie ook toegang tot deze divisie via het Exact Online menu ‘Importeren/Exporteren’, ‘App privileges’, selecteer deze app en vervolgens ‘Beheer Administraties’.

Ook zal in de volgende versie gepoogd worden een andere - wel geldige - administratie te kiezen.

Voor dit moment is het advies om de app Invantive Cloud rechten te geven op alle administraties zoals beschreven op Forbidden - User division is not within division scope (Itgeneor228 / itgenoda060) - 3 van forums.

Vergelijkbare issues kunnen ook optreden in andere apps, met telkens een vergelijkbare oplossing:

Forbidden - The chosen User division is not within division scope.

Merk tenslotte op dat de melding:

Forbidden - User division is not within division scope.

gelijkend is aan de andere Exact Online foutmelding:

Forbidden - The chosen User division is not within division scope.

die wel al een eigen foutcode itgeneor228 heeft. Echter, deze specifieke foutmelding werd nog niet eerder behandeld.