Simplicate Hours_DataCustom_fieldsOptionsHour laat geen data zien

Bij de tabel Hours_DataCustom_fieldsOptionsHour in Simplicate probeer ik op verschillende manier de data te zien. Dit vanuit de UniversqalSQL-tool of vanuit de app, maar alle queries blijven draaien zonder enig resultaat.

Zit hier geen data in of doe ik iets verkeerd?

UniversalSQL:

select *
from   Simplicate.Hours.Hours_DataCustom_fieldsOptionsHours@spe
limit 100

select *
from   Simplicate.Hours.Hours_DataCustom_fieldsOptionsHours@spe
where start_date > '2023-01-01'
and start_date < '2023-01-07'
limit  10

app:

create or replace table sp_hours_data_custom_fields_options_hours@mss
select *
from   Simplicate.Hours.Hours_DataCustom_fieldsOptionsHours@spe
where start_date > '2023-01-01'
and start_date < '2023-01-07'