Discourse datamodeldocumentatie voor Invantive UniversalSQL

Discourse is open source software voor forums en gemeenschappen. De Discourse connector Invantive UniversalSQL is gratis beschikbaar binnen de Open Data licenties.

De documentatie van de Invantive UniversalSQL Discourse connector voor alle producten, inclusief Office producten zoals Power BI, Power Query, Excel en Word, is beschikbaar.