Error itgenscr652 The data container indicates it needs to be repaired. Please refresh the data container credentials and retry

ik krijg nu overal deze melding:

OData-versie: 3, fout: De externe server heeft een fout geretourneerd: (500) Interne serverfout. (eol: The data container indicates it needs to be repaired. Please refresh the data container credentials and retry. (itgenscr652, b04bc923-0ebf-4463-a9ea-784d33115e92))

Wel vreemd dat dit opeens moet gebeuren?!

Ik raad aan om deze melding met itgenscr564 als volgt op te lossen:

Dank, we gaan de stappen doorlopen.
Net de klant gesproken, maar ze gebruiken deze koppeling met Exact Online al enige tijd en ze hebben dit probleem niet eerder gehad… Nu al aantal keer vandaag opnieuw moeten autoriseren. Enig idee hoe dat mogelijk is?

Er zijn op dit moment meerdere consultants van meerdere bedrijven tegelijk op dezelfde omgeving aan het werk, waarbij dingen tegen elkaar inwerken. Dit is besproken met de eindklant. Advies is de bovengenoemde stappen te doorlopen.

Genoemde stappen zijn doorlopen, de problemen zijn er nog steeds. Gelieve even contact op te nemen telefonisch met mij.

Op dit moment zijn er meerdere omgevingen van de eindklant actief omdat er verschillende consultancybedrijven actief zijn. We zullen navragen welke weg kan.

Meer informatie over deze wijziging vanuit Exact Online is te lezen in Itgenscr590 Er kan maximaal één datacontainer zijn in alle databases in alle organisaties met de enkelvoudige authenticatie identifier.