Exact Online aanroep via REST specifieke divisions

Bij de REST aanroep naar de Exact Online database zou ik graag een specifieke division willen ophalen. Dit zou moeten volgens het PSQL waarin nu standaard use all staat.

Is het mogelijk dit mee te geven in de query of header of body?

In een SQL-query kunnen filters opgegeven worden met de where-clause. Zie ook de Invantive SQL grammatica.

Elke divisie (Exact Online administratie) is een aparte “partitie” en de waarde staat in de kolom division_attr (XML API tabellen) of division (REST API tabellen). Hier kan op gefilterd worden met de where-clause.

In de onderstaande SQL-statements worden eerst een aantal administraties gekozen, waarna daar weer een deel van uitgelezen wordt. Het is niet mogelijk om via de where-clause divisies te benaderen die niet opgenomen zijn in het use-statement.

use all

select count(*)
from   ExactOnlineREST..journals
where  division in (12345, 23456)

Er kan ook gefilterd worden op afgeleide velden zoals de naam van de administratie.

Alle filters op divisie worden automatisch door de Invantive SQL-optimizer automatisch herschreven zodat alleen de gevraagde divisies opgehaald worden. Zie voor meer informatie over deze automatische tuning feature:

Deze tuning feature werkt in alle edities, maar is vooral nuttig voor grotere accountants.

Het use-statement biedt meerdere mogelijkheden om statisch of dynamisch een dwarsdoorsnede te kiezen uit alle beschikbare partities zoals beschreven in Hoe selecteer ik alle Exact Online administraties in het Invantive Query Tool? - #2 door forums.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.