Exact Online replicatie geeft itgenrst009: ItemsRead maximum capacity voor Description

Krijgen sinds installeren laatste productieversie 22.0.488 deze melding bij Exact Online als we ItemsRead willen ophalen.

Kunnen we/jullie dit aanpassen? Resultaat is nu dat hele ItemsRead tabel leeg blijft.

2023-01-11 15:18:00.707
Error itgencun016:
Error itgenrst009:
The column ‘df05456f6af7c68fd7e1ec610af5da (origin: Description)’ in ‘ExactOnlineREST.Logistics.ItemsRead’ can contain a text of at most 60 characters.
The value ‘…’ in row #2.916 exceeds the maximum length (70 characters).
Ensure that the value fits the maximum capacity of the column.

Het veld Description in Items (artikelomschrijving) heeft volgens de documentatie en Exact Online web user interface een maximum lengte van 60 tekens.

 • Staat er bij de ‘…’ een tekst van langer dan 60 tekens?
 • Is deze tekst ook in Exact Online terug te vinden als langer dan 60 tekens?
 • Zo ja, kan hierin 1 letter aangepast worden en opgeslagen?

Het lijkt alsof Exact Online ongeldige data bevat.

In recente verleden heeft Exact Online een aanpassing gemaakt aan de relatietabel, waardoor specifiek in Exact Online Belgie langere KvK-nummers mogelijk werden (RPR-nummers). Zie Itgenrst009 - KVK Nummer foutmelding bij uitlezen Accounts.

Mogelijk heeft Exact ongedocumenteerde wijzigingen gemaakt aan het artikelbestand. Daarom is ook een poging is gedaan om een artikelomschrijving langer dan 60 tekens vast te leggen in Exact Online, maar dit is zelfs met omzeilen van de itgenrst009 controle niet gelukt. Exact Online kapt automatisch de lengte af op 60 posities:

update exactonlinerest..items@eol
set  description = 'a1234567890abcdefghij1234567890abcdefghij1234567890abcdefghij1234567890abcdefghij'
where code   = '1234567890abcdefghij1234567890'
and  division  = 123

Resultaat is:

Het afkappen vanaf de 60e positie in plaats van foutmelding geven bij een langere aangeboden is een typische SQL Server-eigenschap.

Inclusief spaties staan er inderdaad 70 tekens in dat veld.

Dat mag dus niet volgens de documentatie van EOL, maar is dus toch het geval?

Vreemd. Advies is om de inhoud van het veld te bewerken (bijvoorbeeld 1 letter weg) en dan in de Exact Online web user interface te kiezen voor “Bewaren”.

Lukt het wel om dit op te slaan in Exact Online zelf?

Aanpassen en opslaan lukt gewoon, ook bij > 60 of > 70 tekens.

Kan Invantive niet instellen dat veld van meer karakters wordt geaccepteerd?

Dank voor testen. Gelieve de Exact Online-gebruiker telefonisch contact te laten zoeken met Invantive Support. Aan de gebruiker wordt dan gevraagd om na schermdeling de mutatie te laten zien. Er zal dan gezamenlijk gekeken worden wat de gerealiseerde specificaties zijn. Daarna kan het datatype bijgesteld worden.

Na vaststelling van de specificaties duurt het enkele werkdagen vooraleer een nieuwe release dit corrigeert.

Is er een workaround om toch de itemsread tabel over te halen? Desnoods met afgekapte omschrijvingen o.i.d.

Voor deze klant kan de ItemsRead tabel nu niet worden overgehaald, waardoor hele datamodel niet bruikbaar is omdat informatie ontbreekt.

Er zijn workarounds, maar die grijpen diep in in de werking van Invantive SQL en kunnen gevolgschade veroorzaken. Advies is om de situatie te laten analyseren, want er is mogelijk meer aan de hand bij Exact Online. Een analyse duurt vrij kort en indien er geen verdere bijzonderheden zijn komt een nieuwe release ook vlot.

De oorzaak bleek dat er vertalingen gebruikt worden in artikelen:

Hierdoor wordt voor het veld omschrijving de maximale lengte 255 tekens.

Het veld ItemDescription en afgeleide varianten zijn hiervoor aangepast van 60 naar 255 tekens. Deze verruiming is aanwezig in releases vanaf 22.0.490 en te downloaden vanaf https://releasenotes.invantive.com.

Het gebruik van vertalingen op Exact Online raden we af als er ook koppelingen gelegd moeten worden; vertalingen is zeer beperkt geïmplementeerd in de Exact Online API’s en foutgevoelig.

Hier exact het zelfde probleem, is erg onhandig en vervelend. Bij enkele artikelen is het nog doenbaar om aan te passen.

Hetzelfde probleem is vandaag opgetreden bij een andere Exact Online gebruiker. Van deze gebruiker is vastgesteld dat het ophalen van dezelfde dataset op 22 december 2022 nog foutloos werkte. Aangezien Invantive Bridge Online vanwege de frozen period niet gewijzigd tussen 22 december en vandaag 16:10, lijkt de oorzaak inderdaad te zijn dat Exact Online een wijziging heeft doorgevoerd.

Een nieuwe release van Invantive Cloud is vandaag om 16:10 live gegaan met de beschreven aanpassingen zodat bij het gebruik van vertalingen het ophalen mogelijk is.

Mocht op Invantive Cloud zijn dan is advies nogmaals te proberen, zie onderstaande reactie. Mocht het optreden op een on-premises product, gelieve dan een upgrade te installeren vanaf https://releasenotes.invantive.com.

Installeren van de laatste versie heeft het probleem bij ons opgelost. Dank daarvoor