Export Exact Online: ik krijg maar 1 periode geëxporteerd, hoe kan ik alle periodes exporteren?

Bij het exporteren van de historieken krijg ik maar 1 periode (maand) geëxporteerd, wie kan mij helpen om alle periodes te exporteren, bijvoorbeeld van 1 tot/met 4?
Alvast bedankt.

Welke query wordt gebruikt (iets van select ... from ...)?

De SQL is:

local remark Export for holding GERMANY.

select 'cijfers-' || to_char(sysdate, 'YYYY-MM-DD') || '.xlsx'

local define FILENAME "${outcome:0,0}"

create or replace table accounts@inmemorystorage
as
select *
from  exactonlinerest..accountsbulk

select tle.journalcode
    label 'Dagboek'
,   tle.journaldescription
    label 'Dagboek alfa'
,   cast(tle.glaccountcode as int)
    glaccountcode_number
    label 'Grootboekrekening'
,   tle.glaccountdescription
    label 'Omschrijving'
,   case
    when tle.type = 20
    then 'Verkoopfactuur'
    when tle.type = 21
    then 'Creditnota'
    when tle.type = 22
    then 'Retourfactuur'
    when tle.type = 30
    then 'Inkoopfactuur'
    when tle.type = 31
    then 'Creditinkoop'
    when tle.type = 40
    then 'Financieel'
    when tle.type = 50
    then 'BTW teruggave'
    when tle.type = 70
    then 'Afschrijving'
    when tle.type = 71
    then 'Activering'
    when tle.type = 90
    then 'Memoriaal'
    else tle.type
    end
    document_type
    label 'Doc.soort'
,   tle.entrynumber
    label 'Doc.nr.'
,   tle.financialperiod
    label 'Boekhoudperiode'
,   tle.date
    label 'Doc.datum'
,   case
    when tle.status = 50
    then 'Ja'
    when tle.status = 20
    then 'Nee'
    else to_char(tle.status)
    end
    centralized_flag
    label 'Gecentraliseerd'
,   case
    when tle.journalcode like '7%'
    then tle.accountcode
    else null
    end
    customer_number
    label 'Klant nr.'
,   case
    when tle.journalcode like '7%'
    then act.searchcode
    else null
    end
    customer_alpha
    label 'Klant alfa'
,   case
    when tle.journalcode like '7%'
    then tle.accountname
    else null
    end
    customer_name
    label 'Klantnaam'
,   case
    when tle.journalcode like '6%'
    then tle.accountcode
    else null
    end
    supplier_number
    label 'Lev. nr.'
,   case
    when tle.journalcode like '6%'
    then act.searchcode
    else null
    end
    supplier_alpha
    label 'Lev. alfa'
,   case
    when tle.journalcode like '6%'
    then tle.accountname
    else null
    end
    supplier_name
    label 'Leveranciernaam'
,   tle.currency
    label 'Currency'
,   case
    when tle.glaccountbalanceside = 'D'
    then tle.amountdc
    else null
    end
    amount_dc_debet
    label 'Bedrag debet'
,   case
    when tle.glaccountbalanceside = 'C'
    then -tle.amountdc
    else null
    end
    amount_dc_credit
    label 'Bedrag credit'
,   tle.amountdc
    label 'D-C'
,   tle.description
    label 'Referte'
,   tle.created
    label 'Timestamp'
,   tle.modified
    label 'Modified'
from  transactionlinesbulk tle
left
outer
join  accounts@inmemorystorage act
on   act.division = tle.division
and  act.id    = tle.account
where tle.financialperiod = 1
and  tle.financialyear  = 2021
--

Het volgende stuk zorgt er voor dat alleen boekstukregels uit periode 1 van boekjaar 2021 uit Exact Online geëxporteerd worden:

Als het gaat om een willekeurige reeks van periodes, dan zou de where aangepast kunnen worden naar:

where tle.financialperiod in (1, 2, 3, 7, 10) /* Willekeurige reeks periodes. */
and  tle.financialyear  = 2021

Voor een aaneengesloten periode zou de where aangepast kunnen worden naar:

where tle.financialperiod between 1 and 4 /* Periode 1, 2, 3 en 4. */
and  tle.financialyear  = 2021

Er kan ook gewerkt worden met Invantive Script variabelen. Het Query Tool vraagt dan per uitvoering eenmalig wat de waardes moeten zijn:

where tle.financialperiod between ${FINANCIAL_PERIOD_FROM} and ${FINANCIAL_PERIOD_THROUGH}
and  tle.financialyear  = ${FINANCIAL_YEAR}