Export met "local export results" naar Access in plaats van Excel

Excel heeft een beperking van 1.048.576 regels, Microsoft Access heeft deze beperking niet.

Is het mogelijk om de queryresultaten op te slaan als Access bestand?

Dus in plaats van :

local export results as "c:\temp\SunrockGroup-MonthlyReportGuid.xlsx" format xlsx

bijvoorbeeld:

local export results as "c:\temp\SunrockGroup-MonthlyReportGuid.xlsx" format accdb

Ik krijg met de laatste als foutmelding:

itgenqtl010: Ongeldig local statement ‘local export results as “c:\temp\SunrockGroup-MonthlyReportGuid.accdb” format accdb’.

Invantive Script kent geen uitvoerformaat naar Access. De ondersteunde formaten van het Invantive Script statement local export results zijn:

 • xlsx: Excel.
 • csv: Comma-separated values.
 • tsv: Tab-separated values.
 • txt: Tekst.
 • html: HTML.
 • rtf: Rich Text Format.
 • docx: Word.
 • xps: Microsoft XPS.
 • sql: select statement.
 • pdf: PDF.
 • json: JSON formaat 1.
 • jsondataset: JSON formaat 2.
 • xml: XML.
 • sqlselect: SQL select statement.
 • sqlcreatetable: create table statement.

Deze lijst is ook zichtbaar in de Query Tool editor via rechtsklik:

Voor grote hoeveelheden data is niet mogelijk om direct een Access database te maken, maar wat wel kan is om een ODBC-verbinding toe te voegen en dan via de ODBC-verbinding een tabel te maken of die te muteren. Access databases en ODBC-verbindingen staan bij ons niet echt bekend om hun stabiliteit; beter is bijvoorbeeld een kleine Azure SQL database, en die dan vullen met bijvoorbeeld:

create or replace table DOELTABEL@sqlserver
as
select *
from ...

Een voorbeeld staat uitgewerkt op Copy Exact Online to SQL Server.