Foutmelding bij het ophalen van de employeees en employments tabellen vanuit Exact online eol(itgengpr015: Unknown table 'EMPLOYMENTS'))

Bij het ophalen van de gegevens van de Employees en Employments uit Exact Online krijg ik een melding dat de Employment en Employees tabel niet bestaan.

Zijn de tabellen hernoemd misschien?

begin
 use all@eol;
 cloud_http.set_use_template(true);
 create or replace table systemdivisions@mss as  select * from SystemDivisions@eol ;	
 create or replace table accountsincremental@mss as  select * from AccountsIncremental@eol ;	
 create or replace table itemsincremental@mss as  select * from ItemsIncremental@eol ;
 create or replace table itemgroups@mss as  select * from ItemGroups@eol ;
 create or replace table employments@mss as  select * from Employments@eol ;
 create or replace table employees@mss as  select * from Employees@eol ;
 cloud_http.append_to_response_body_text('copy exact to azure done');
end;

De melding is:

An error occured - bcdf208f-65a3-4f88-ab4e-05d6a9624e59
itgengpr015: Unknown table ‘EMPLOYMENTS’.
Possible valid alternatives: Employments, EmploymentSalaries, ActiveEmployments, Employees, Payments, PaymentIDs, Events, Departments, Documents.

Andere tabellen werken wel.

De foutmelding is enigszins verwarrend. De juiste melding was geweest:

itgeneor002
De identificatie ‘employments’ is dubbelzinnig.
Geef de volledige naam op, bijvoorbeeld: ExactOnlineREST.Payroll.Employments, ExactOnlineXML.XML.Employments.

zoals hier:

De Exact Online Invantive SQL-driver ondersteunt zowel alle XML als REST-API’s. De tabel Employments bestaat in beiden:

Advies is om de volledige naam op te geven of in ieder geval een uniekmakend deel zoals ExactOnlineREST..Employments@eol.