Foutmelding "Could not retrieve the value of an additional column with name 'AttachmentFromUrl' of table 'ExactOnlineREST.Documents.DocumentAttachmentFiles'."

Bij het downloaden van documenten uit Exact Online met Get My Report treedt de volgende foutmelding op:

itgeneor314
Could not retrieve the value of an additional column with name ‘AttachmentFromUrl’ of table ‘ExactOnlineREST.Documents.DocumentAttachmentFiles’.
Kan de inhoud van een bijlage niet ophalen. Het document is niet meer beschikbaar of u heeft geen rechten.
Uw sessie is verlopen.
A document stored in Exact Online is no longer accessible.
The remote server returned an error: (401) Unauthorized.

De gebruikte link is:

https://app.get-my-report.com/eol/nl/Preset?preset=gmr-eol-download-documents&

Wat kan ik hier aan doen?

Uit de Systeemlogging blijkt dat het om een specifiek document gaat:

https://start.exactonline.nl/docs/SysAttachment.aspx?ID=6eff1798-e29c-49cf-9d8e-11506e1a8d3d&_Division_=45631&Download=1

Mogelijkerwijs hangt dit samen met hetzij een corruptie in de Exact Online database hetzij met een probleem met Apigee op Exact. Meer informatie hierover is te vinden op Itgenoda378/itgeneor314: Could not retrieve the value of an additional column with name 'AttachmentFromUrl' of table 'DocumentAttachmentFiles'. Your session has expired. A document is no longer accessible.

Op Get My Report is het op dit moment niet mogelijk om de eigenschap ignore-document-download-errors in te stellen. Na overgang van Get My Report naar Invantive Cloud zal dit wel mogelijk zijn.

Op dit moment is het advies om de volgende drie opties uit te proberen:

  • Download de documenten handmatig voor zover mogelijk.
  • Dien een ticket in bij Exact Online om dit document te laten weghalen waarvan de bijlage niet beschikbaar meer is (mogelijke oorzaak 1), eventueel in samenwerking met Invantive voor dit specifiek document. Het kan zijn dat er nog meer documenten corrupt zijn; dat valt nu niet te zeggen.
  • Probeer het downloaden herhaaldelijk (mogelijke oorzaak 2).