Foutmelding itgensql056/itgenboe070/itgenboe073 query over ontbrekende comma of ";"

Ik krijg foutmelding. Hoe los ik dit op?

itgensql056
itgenboe070
itgenboe073
Syntax error between the two '**’ on line 70, column 0:
use all@eol;create…ooporderopmerkingselect division, count(
)from tst@inm…
Error: extraneous input ‘select’ expecting {, ‘;’}

De query is:

use all@eol
;
create or replace view Voorraadanalyse_r
as
select batchnummer
,   artikelcode
,   availablequantity
,   voorraadwaarde
,   vellen
,   gemiddelde_kostprijs
,   isblocked
,   division
,   aankooporderopmerking
,   listagg(distinct OrderNumber, ', ') ordernumbers
,   listagg(distinct leverancier, ', ') leverancier
from  ( select bnr.batchnumber batchnummer
     ,   itm.code artikelcode
     ,   bnr.availablequantity
     ,   bnr.availablequantity * itm.averagecost voorraadwaarde
     ,   bnr.Remarks vellen
     ,   itm.averagecost gemiddelde_kostprijs
     ,   bnr.isblocked
     ,   bnr.division  
     ,   por.Remarks aankooporderopmerking
     ,   por.OrderNumber ordernumber
     ,   act.name leverancier
     from  SyncStockBatchNumbers@eol t1
     join  ExactOnlineREST.Inventory.BatchNumbers@eol bnr
     on   bnr.division = t1.division
     and  bnr.id = t1.batchnumberid
     join  ItemsIncremental@eol itm
     on   itm.division = bnr.division
     and  itm.id = bnr.item
     and  itm.IsStockItem = true
     left
     outer
     join  GoodsReceiptLineBatchNumbers glr
     on   glr.division     = t1.division
     and  glr.bnrbatchnumberid = t1.batchnumberid
     left
     outer
     join  PurchaseOrderLinesIncremental@eol pol
     on   pol.division  = glr.division
     and  pol.Id     = glr.PurchaseOrderLineID
     and  pol.LineNumber != 0
     left
     outer
     join  PurchaseOrderLinesIncremental@eol por
     on   por.division    = pol.division
     and  por.PurchaseOrderID = pol.PurchaseOrderID
     and  por.LineNumber   = 0
     left
     outer
     join  AccountsIncremental@eol act
     on   act.division = por.division
     and  act.id    = por.Supplier
    )
group
by   batchnummer
,   artikelcode
,   availablequantity
,   voorraadwaarde
,   vellen
,   gemiddelde_kostprijs
,   isblocked
,   division
,		aankooporderopmerking


select division, count(*)
from tst@inmemorystorage
where availablequantity != 0
group by division

select division, count(*)
from tst@inmemorystorage
where availablequantity not between -1e-5 and +1e-5
group by division

De statementseparator “;” ontbreekt 2x aan het einde.

Werkt het met deze toevoeging?

use all@eol
;
create or replace view Voorraadanalyse_r
as
select batchnummer
,   artikelcode
,   availablequantity
,   voorraadwaarde
,   vellen
,   gemiddelde_kostprijs
,   isblocked
,   division
,   aankooporderopmerking
,   listagg(distinct OrderNumber, ', ') ordernumbers
,   listagg(distinct leverancier, ', ') leverancier
from  ( select bnr.batchnumber batchnummer
     ,   itm.code artikelcode
     ,   bnr.availablequantity
     ,   bnr.availablequantity * itm.averagecost voorraadwaarde
     ,   bnr.Remarks vellen
     ,   itm.averagecost gemiddelde_kostprijs
     ,   bnr.isblocked
     ,   bnr.division  
     ,   por.Remarks aankooporderopmerking
     ,   por.OrderNumber ordernumber
     ,   act.name leverancier
     from  SyncStockBatchNumbers@eol t1
     join  ExactOnlineREST.Inventory.BatchNumbers@eol bnr
     on   bnr.division = t1.division
     and  bnr.id = t1.batchnumberid
     join  ItemsIncremental@eol itm
     on   itm.division = bnr.division
     and  itm.id = bnr.item
     and  itm.IsStockItem = true
     left
     outer
     join  GoodsReceiptLineBatchNumbers glr
     on   glr.division     = t1.division
     and  glr.bnrbatchnumberid = t1.batchnumberid
     left
     outer
     join  PurchaseOrderLinesIncremental@eol pol
     on   pol.division  = glr.division
     and  pol.Id     = glr.PurchaseOrderLineID
     and  pol.LineNumber != 0
     left
     outer
     join  PurchaseOrderLinesIncremental@eol por
     on   por.division    = pol.division
     and  por.PurchaseOrderID = pol.PurchaseOrderID
     and  por.LineNumber   = 0
     left
     outer
     join  AccountsIncremental@eol act
     on   act.division = por.division
     and  act.id    = por.Supplier
    )
group
by   batchnummer
,   artikelcode
,   availablequantity
,   voorraadwaarde
,   vellen
,   gemiddelde_kostprijs
,   isblocked
,   division
,		aankooporderopmerking
;
select division, count(*)
from  tst@inmemorystorage
where availablequantity != 0
group 
by   division
;
select division, count(*)
from  tst@inmemorystorage
where availablequantity not between -1e-5 and +1e-5
group 
by   division

Ik heb de laatste twee select statements verwijderd, want ik weet niet wat deze precies doen.
Ik heb al meermaals de cache gereset, met daaraan gekoppeld een refresh in Power BI, maar de oude query blijft.
Hoe zorg ik ervoor dat de gegevens correct en up to date zijn?

Goedemorgen.

Nog steeds geen refresh van de nieuwe query.
Hoe komt dit?

E.e.a. is nagelopen; het vervangen van een view door de nieuwe definitie is mogelijk, en vereist uitvoering van de (toegevoegde) stappen beschreven op Eigen database-views gebruiken voor SQL en BI-tools.

Deze vraag is automatisch gesloten na tenminste 2 weken inactiviteit nadat een mogelijk passend antwoord is gegeven. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.