Geen administraties selecteerbaar bij eigen Exact Online app

Na het registreren van een eigen app conform Registratie Exact Online app voor gebruik met Invantive Cloud probeer ik nu rechten toe te kennen:

Echter, ik zie geen mogelijkheid om administraties toe te voegen of te verwijderen.

Hoe kan ik administraties toevoegen of verwijderen?

Voor een eigen app geldt geen division scoping. Alle administraties waar de gehanteerde Exact Online gebruiker toegang toe heeft zijn beschikbaar voor de app. Op vergelijkbare wijze is er ook geen data scoping.

De melding in de Exact Online user interface is mogelijk wat onduidelijk. Je kunt overwegen hiervoor bij Exact een suggestie in te dienen.

Voor meer achtergrond zie ook Filteren op Division in OData voor Power Query op Exact Online XML tabel - #2 door guido.leenders.