Invantive Trace voortaan in NDJSON-formaat

Vanaf versie 20.2.70 wordt het tekst-gebaseerde opslagformaat voor Invantive Trace vervangen door het NDJSON-formaat. Dankzij het NDJSON-formaat is het eenvoudiger om grote aantallen tracebestanden te doorzoeken. Ook wordt het eenvoudig om tracebestanden te laden in Amazon CloudWatch en ElasticSearch.

Het NDJSON-formaat heeft een regel per melding in JSON-formaat:

{"Message":"Invantive trace forwarder started.","MessageCode":null,"Occurred":"2021-10-21T17:05:46.8931234Z","Id":2,"ThreadId":1,"SessionId":"WPF-OnStartup-23e28338-f688-4df9-bbad-5d66ca2ea5de","PoolIdentityId":null,"CallingProviderAlias":null}

De tracebestanden kunnen ook opgevraagd worden via Invantive SQL met bijvoorbeeld:

select fle.file_path
,   msg.id
,   msg.thread_id
,   msg.session_id
,   msg.pool_identity_id
,   msg.message_code
,   msg.occurred_utc
,   msg.message_text
,   msg.calling_provider_alias
from  SYSTEMPROPERTIES@DataDictionary spy
join  files@os(spy.value, 'invantive-trace*.ndjson', true) fle
join  ndjsontable
    ( passing file fle.file_path
     ignore invalid line
     columns id           int64   not null label 'ID'       path 'Id'
     ,    thread_id       int32   not null label 'Thread ID'   path 'ManagedThreadId'
     ,    session_id       varchar2 not null label 'Session ID'   path 'SessionId'
     ,    pool_identity_id    varchar2   null label 'Pool Identity' path 'PoolIdentityId'
     ,    message_code      varchar2   null label 'Message Code'  path 'MessageCode'
     ,    occurred_utc      timestamp not null label 'Occurred (UTC)' path 'OccurredUtc'
     ,    message_text      varchar2   null label 'Message'    path 'Message'
     ,    calling_provider_alias varchar2   null label 'Alias'     path 'CallingProviderAlias'
     ,    machine_name_full   varchar2   null label 'Machine'    path 'MachineNameFull'
     ,    user_logon_code    varchar2   null label 'Logon Code'   path 'UserLogonCodeWithDomain'
     ,    process_id       int      null label 'Process ID'   path 'ProcessId'
     ,    uid          guid     null label 'UID'      path 'Uid'
     ,    gui_action       varchar2   null label 'GUI Action'   path 'GuiAction'
     ,    gui_ip_address     varchar2   null label 'GUI IP Address' path 'GuiExternalIpAddress'
     ,    gui_language      varchar2   null label 'GUI Language'  path 'GuiLanguage'
     ,    gui_module       varchar2   null label 'GUI Module'   path 'GuiModuleName'
     ,    gui_version      varchar2   null label 'GUI Version'  path 'GuiModuleVersion'
     ,    gui_os_user      varchar2   null label 'GUI OS User'  path 'GuiOsUser'
     ,    gui_user        varchar2   null label 'GUI User'    path 'GuiUser'
    )
    msg
where spy.name = 'environment-trace-log-folder'
limit 10000
order
by   fle.file_path
,   msg.id