Inzien waardes Exact Online kopteksten voor rate limits

Exact heeft blijkbaar iets met kopteksten waarbij je het aantal API calls kan inzien/meten:

  • X-RateLimit-Minutely-Limit - Displays the maximum number of API calls that your app is allowed to make per company, per minute.
  • X-RateLimit-Minutely-Remaining - Displays the remaining number of API calls that your app is allowed to make per company, per minute.
  • X-RateLimit-Limit - Displays the maximum number of API calls that your app is allowed to make per company, per day.
  • X-RateLimit-Remaining - Displays the remaining number of API calls that your app is allowed to make per company, per day.
  • X-RateLimit-Reset – Displays the remaining time until the time limit window resets.

Hoe kan ik deze data benaderen?

Net zoals voor bijvoorbeeld Gripp CRM, Teamleader of Freshdesk zijn de meeste rate limiters terug te vinden in de tabel SystemPartitions@DataDictionary.

Bij Exact Online worden de velden zoals minutely_limit, minutely_remaining of daily_remaining automatisch gevuld op basis van terugkoppeling door de API servers. Bij Exact Online is deze informatie pas beschikbaar nadat er voor de desbetreffende partitie (Exact Online administratie) tenminste 1 API-call is uitgevoerd.

Op andere platformen komt deze informatie nog veel later beschikbaar, bijvoorbeeld omdat ze de rate limits of herstelmoment pas terugkoppelen als ze overschreden zijn.

Alle drivers proberen binnen de door het platform opgegeven limieten te blijven. Doordat echter meerdere programma’s van verschillende leveranciers dezelfde omgeving kunnen benaderen kan nog steeds een foutmelding optreden. Meestal is dat HTTP 429 Too many requests. In het algemeen wacht de Invantive software dan telkens langer vooraleer weer te proberen om andere parallelle aanroepen de kans te geven hun werk te voltooien. Na het aantal poging ingesteld in download-error-429-too-many-requests-max-tries wordt de poging afgebroken.

1 Like