Itgenahr249 Upstream server currently not available

Bij gebruik van Invantive Cloud kan de volgende foutmelding optreden:

itgenahr249
Upstream server currently not available.
Please try again in 2 minutes

Deze foutmelding geeft aan dat Invantive Data Guard of andere interne componenten van Invantive kortstondig niet bereikbaar zijn. Gedurende kantooruren duurt dit hoogstens enkele seconden. Buiten kantooruren kan dit meerdere minuten duren, bijvoorbeeld indien de softwareversie vervangen wordt.

De structuur van Invantive Cloud met daarin de rol van Invantive Data Guard kunt u vinden in Invantive Cloud Structure.