Itgenclr003 error op Twinfield.Views.GeneralLedgerAccountMappingAccounts@tfd

Bij het ophalen van Twinfield.Views.GeneralLedgerAccountMappingAccounts@tfd via de browser krijg ik een melding:

itgenclr003

In de JSON staat:

{"error":{"code":"itgenclr003","message":"Een interne fout is opgetreden van de soort  \u0027B4FA1F\u0027. Neem contact op met uw leverancier. (itgenclr003, 5fd0f168-7c17-476b-8125-0596a23dabe3)","target":null,"details":[{"code":"5fd0f168-7c17-476b-8125-0596a23dabe3","target":null,"message":"Unique ID"}],"innererror":null}}

Deze foutmelding wordt veroorzaakt door nieuwe functionaliteit voor interactieve applicaties die na de frozen period in productie genomen is. Deze veroorzaakt onverwachte foutmeldingen met tussenvallen die bij het testen niet naar voren gekomen zijn.

Voorlopig is de oude release van voor 15 januari 2023 terug in productie genomen. In de komende tijd zullen de problemen onderzocht worden en opgelost. Daarna zal weer een nieuwe versie in productie genomen worden.

Recente toevoegingen zijn hiermee ongedaan gemaakt. De functionaliteit blijft wel beschikbaar voor Invantive App Online.

Een nieuwe release van Invantive Bridge Online is zojuist in productie genomen. Advies is om voor zekerheid de download nogmaals te draaien. Mocht het niet werken, gelieve dan een antwoord toe te voegen met de melding.

Deze views zijn sterk verbeterd qua prestaties; er bleek een foutieve aanname in te zitten qua wel/niet partitioneren.

Zie View Twinfield.Views.GeneralLedgerAccountMappingAccounts@tfd laad alle records die vallen onder licentie voor meer informatie.

Een nieuwe release 24.0.101 is in productie genomen op Invantive Cloud die de snelheid significant zou moeten verhogen.

Merk op dat een aantal velden vervallen zijn, zoals velden die beginnen met company_ omdat de gegevens abonnementsbreed zijn en niet administratief-specifiek.