Itgendch534 melding bij replicatie van Exact Online naar database

Bij het gebruik van de Exact Online tabel CostCentersmet Invantive Data Replicator en Invantive Query Tool treedt de volgende melding op:

itgendch534:
Statement #2 ‘select /*+ od…ostcenters@eol’ beginnend op regel 4 veroorzaakte een fout.
The repository can not be opened due to errors.
One or more errors occurred.
There are table partition versions with a state beyond ‘Ready’ and a version number higher than the version 1 in state ‘Ready’ for the table partition ‘42.245 - ExactOnlineREST.Logistics.ItemGroups.2556766 (1.712 / 2878)’.

Wij hebben geen wijzigingen aan het systeem gedaan.

De echte meldingscode is itgendch648; itgendch534 is een catch-all voor problemen die optreden bij het openen van het Invantive Data Replicator repository. Als het repository niet geopend kan worden, zal elk Invantive Data Replicator statement deze foutmelding herhalen.

De tekst “One or more errors occurred” geeft aan dat er naar verwachting nog meer foutmeldingen zijn, die mogelijk deels of geheel weergegeven worden.

De echte melding:

itgendch648
There are table partition versions with a state beyond ‘Ready’ and a version number higher than the version … in state ‘Ready’ for the table partition ‘…’.

geeft aan dat er voor een tabelpartitie van ItemGroups op divisiecode 2556766 een versie 1 bestaat in fase “Ready”, maar dat er daarnaast ook hoger genummerde versies zijn met een hogere lifecyclefase, zoals “Obsoleted” of “Deleted”. Zeer waarscijnlijk is het gebruik van versie 1 onterecht, en is die versie ontstaan doordat deze tabelpartitie eigenlijk vervallen is of in een andere bijzondere toestand verkeert.

Dit hoort niet voor te komen en geeft een integriteitsissue met het repository aan.

Advies is om een korte supportsessie in te plannen via de knoppen bovenaan in het forum onder vermelding van deze URL. Tijdens de sessie zal gekeken worden wat de juiste situatie had moeten zijn en zal gepoogd worden het repository te corrigeren. Als dit niet lukt, zal het repository vervangen moeten worden.

Het probleem treedt niet meer op na correcties op Obsolete/Deleted versies in dc_table_partition_versions. Mogelijkerwijs is het ontstaan door het afbreken van het laden van grote nieuwe tabellen vanuit het Query Tool. Helaas nog niet reproduceerbaar.

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.