Itgendch637: De combinatie van tabelnaam 'DOCUMENTATTACHMENTFILESBULK', partitienaam '' en datacontaineralias '' moet ten minste één geregistreerde tabelpartitie selecteren om te vernieuwen

Bij het uitvoeren van de volgende opdrachten krijg de foutmelding zoals te zien in het onderwerp en in het screenshot hieronder:
use 1234567

alter persistent cache table transactionlinesincremental force refresh approach copy

alter persistent cache table documentattachmentfilesbulk force refresh approach copy

Nog wel vermeld dient te worden dat het ophalen van de transactionlinesincremental wel probleemloos is verlopen. Het ophalen van de documentattachmentfielsbulk geeft wel deze foutmelding.

Hoe kan ik dit oplossen?

image

Is er wellicht een statusupdate beschikbaar?

Het lijkt er op dat het initieel laden van de DocumentAttachmentFilesBulk uit Exact Online niet gebeurd is; zie foutmelding tekst.

Is de tabel mogelijk verwijderd (alter persistent cache drop ...) verwijderd uit Data Replicator of is het een nieuwe Data Replicator omgeving?

Het initieel laden kan bijvoorbeeld getriggerd worden met:

use all@eol

select count(*) from documentattachmentfilesbulk

Dit kan enige tijd duren. Controleer na afloop dat in de SQL Server view dc_table_partitions_r voor elke partitie waar nodig de tabel DocumentAttachmentFilesBulk een rij staat.

Daarna hoort het refresh-verzoek wel te slagen.