Itgenlic726: Contract '' (product 'SUBBOLFR') exceeds maximum number of partitions

Na enige tijd start een klant weer een PowerBI rapport op. Daarbij treden meerdere foutmeldingen op, waaronder:

Contract ‘’ (product ‘SUBBOLFR’) exceeds maximum number 5 of available partitions by using 8 partitions for COMPANY B.V… Please contact Invantive sales. (itgenlic726, …)

itgenlic726 error.

Wat wordt hier bedoeld? En hoe lossen we dit op?

De gebruikte overeenkomst is het Free Plan (SUBBOLFR). Deze is beperkt waaronder dat er maximaal 5 administraties mogen zijn (of ze gebruikt worden of niet).

In dit geval zijn er tenminste 8 administraties.

Om te blijven gebruiken kan overgestapt worden op een betaald product, bijvoorbeeld Invantive Office for Entrepreneurs. Dat kost EUR 49 bij gebruik t/m 100 administraties (“partities”). De gemakkelijkste manier hiervoor is om even te bellen met Invantive of mailen met sales@invantive.com.