Itgentlr024 bij querien Teamleader.V2.CreditNotes

Wanneer ik in invantive-cloud een query wil uitvoeren voor de V2-versie van de CreditNotes van Teamleader krijg ik een foutmelding dat de opgegeven datum in het filter onjuist geformatteerd is.

Ik heb hiervoor verschillende formats gebruikt, allen resulteerden in dezelfde foutmelding, inclusief de in de foutmelding voorgestelde format (“2005-12-30T01:02:03+01:00”).

Voorbeeld van de query die ik heb uitgevoerd:

used_query

select *
from   Teamleader.V2.CreditNotes
where  updated_at >= '2005-12-30T01:02:03+01:00'
limit 100

De foutmelding:

error-message

itgentlr024
filter.updated_since must be a valid date/time in the format “2005-12-30T01:02:03+01:00” (filter.updated_since).
The remote server returned an error:
(400) Bad Request.

Hoe kan ik dit oplossen?

De foutmelding met code itgentlr024 treedt sinds kort bij toepassing van een filter.

Workaround voor dit moment is om de query te herformuleren als bijvoorbeeld:

select *
from   Teamleader.V2.CreditNotes
where  updated_at + 1 >= to_date('20051231010203', 'YYYYMMDDHH24MISS') + 1

Terzijde: het gebruik van een datum in tekstnotatie zonder expliciete cast wordt afgeraden, omdat de uitkomst kan varieren afhankelijk van de context zoals regio.

In de toekomst zal geprobeerd worden de itgentlr024 melding te voorkomen.

Duidelijk, workaround werkt.

Bedankt voor de suggestie om geen impliciete conversie te gebruiken!

Dit topic is 7 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.