Loket - Select * From EmployeesByEmployerId(Guid)@lnl geeft itgensql056 error

Bovenstaande statement geeft sinds kort de volgende error:

Syntax error between the two ‘***’ on line 2, column 28:
Select *<CRLF>From EmployeesByEmployerId()***@***lnl
Error: mismatched input ‘@’ expecting {, ‘;’}.

Nieuwste versie 22.0.647-PROD+4001 wordt gebruikt.

Data kan nu niet geladen en geexporteerd worden.

Welke foutcode (formaat “itgenxxx999”) treedt op?

2023-06-08 19:03:40.567 Information itgendhb044: SQL-statement uitvoeren: create or replace table leavebalances@sqlserver
as
Select emp.id as epe_id, lbbe.*
From Employers@lnl epr
Join EmployeesByEmployerId(epr.id)@lnl emp
Join EmploymentsByEmployeeId(emp.id)@lnl empl
Join LeaveBalancesByEmploymentId(empl.id)@lnl lbbe
2023-06-08 19:03:40.568 Information itgensql264: Invantive SQL statement gestart.
2023-06-08 19:03:40.600 Warning itgendhb173: Context: create or replace table leavebalances@sqlserver as Select emp....id)@lnl empl Join LeaveBalancesByEmploymentId(empl.id)@lnl lbbe
2023-06-08 19:03:40.607 Error itgencun016: Fout itgensql056: Syntax error between the two '***' on line 5, column 34:

create or replace tabl...eesByEmployerId(epr.id)***@***lnl emp<CRLF>Join EmploymentsByEmploy...

Error: mismatched input '@' expecting {<EOF>, ';'}.
2023-06-08 19:03:42.612 Error itgensql056: Invantive.Basics.InvantiveSqlException
   bij Invantive.Basics.ValidationException..ctor(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String messageCode, String errorMessage, String kindRequest, String localStackTrace, String nk, Exception innerException, Boolean inheritMessageCodeWhenPresent, Nullable`1 uid, Boolean isRecoverable, String poolIdentityId, String url)
   bij Invantive.Basics.InvantiveSqlException..ctor(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String validationCode, String errorMessage, String kindRequest, String stackTrace, String nk, Exception innerException, Boolean inheritMessageCodeWhenPresent, Nullable`1 uid, Boolean isRecoverable, String poolIdentityId)

De foutcode itgensql056 treedt rond het ‘@’-teken waar drie asterisken aan elke zijde van staan.

De grammatica stond voorheen bij tabelfuncties het gebruik toe van:

  • zowel from TABELFUNCTIE(parameters)@alias,
  • als from TABELFUNCTIE@alias(parameters).

Sinds release 22.0.513 wordt de eerste variant niet meer toegestaan. Dit gaf ruimte voor de implementatie van roterende datacontaineraliassen om de doorvoersnelheid te verhogen (zie Connection pooling cloud applications for improved throughput).

De juiste schrijfwijze is voortaan:

TABELFUNCTIE@alias(parameters)

Gerelateerd topic: Itgensql056 : Files@Os on QueryTool

Deze vraag is automatisch gesloten na 2 weken inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.