Itgenase094: De tabel kan niet worden gemaakt door syntax error

Sinds vanmorgen krijgen wij de een gekke error bij een create or replace table script.

Dit is de foutmelding:

Loggingregel 71194401
Uniek-ID: d6ecc6a6-001d-4974-97d9-a59444b8182b
Bericht ID: 5eb62854-4302-4055-8f5e-0b75650f26bb
Berichtcode: itgenase094
De tabel kan niet worden gemaakt. Could not bulk insert rows into the table 'invantive.public.[klantnaam$g_l_entry]'. 42601: syntax error at or near "[" POSITION: 23.

Dit is de SQL:

create or replace table [KLANTNAAM$G_L_Entry]@pg
as
select * from [KLANTNAAM_LIVE].[dbo].[KLANTNAAM$G_L Entry]@mss
;

Gekke is dat het eerder (afgelopen weken/maanden) wel heeft gewerkt. Wat gaat hier mis?

Op welk Invantive product en welke Invantive versie treedt dit probleem op?

Gaat over Invantive Cloud versie 22.1.158-INTERNAL+3892

Dank.

Treedt dit problem ook op als het dollarteken vervangen wordt door een underscore in
KLANTNAAM$G_L_Entry in de doeltabel?

Het gebruik van casing en bijzondere tekens is relatief foutgevoelig. Recent zijn er voor een cloudplatform een aantal aanpassingen gemaakt aan de interpretatie van bijzondere tekens in SQL-tabel- en kolomnamen.

Lijkt hiermee inderdaad opgelost, bedankt!