Itgenase094: "The table can not be created" door itgenspr113 op SQL Server

Na het toevoegen van een Exact Online Database en een update van de Invantive Query tool (24.0) en Data Hub (24.0.156) krijg ik de onderstaande foutmelding bij het wegschrijven van Metacom-data uit PostgreSQL in SQL Server.

Kunnen jullie mij hiermee helpen?

itgenase094: Statement #2 'begin
 inse...r.sql');
end;' starting on line 25 caused an error.

The table can not be created.

Could not bulk insert 0 rows into the table 'Metacom.dbo.MC_FJOURNAALPOST'.

The row.

0 = 01-01-1753, 1 = 31-12-9999.

Message ID: f9308598-c589-49fa-b935-f2f5e9c5cf5c

Occurred (UTC): 30-4-2024 07:22:28

begin
 insert into SYNCLOGS@sql
 ( id
 , occurrence_date
 , action_type
 , table_name
 , label
 , actions
 --
 , ip_address
 , iuid
 , date_created
 , created_by
 , created_at
 , session_created
 )
 values
 ( newid()
 , sysdateutc
 , 'S'
 , null
 , 'Start'
 , null
 --
 , sys_context('USERENV', 'CLIENT_IP_ADDRESS_EXTERNAL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'IUID', 'mc')
 , sysdateutc
 , sys_context('USERENV', 'CURRENT_USER', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'APPLICATION_FULL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'SESSIONID', 'mc')
 );
 dbms_audit.register_event('xxbus001', 'Start job', natural_key => 'kopieer.sql');
 --
 set invantive-sql-correct-invalid-date@mc true;
 --
 create or replace table mc_dpersoneel@sql
 as
 select * except codePersoneel
 ,   cast(codePersoneel as varchar2(30)) codePersoneel
 from  dpersoneel@mc
 ;
 insert into SYNCLOGS@sql
 ( id
 , occurrence_date
 , action_type
 , table_name
 , label
 , actions
 --
 , ip_address
 , iuid
 , date_created
 , created_by
 , created_at
 , session_created
 )
 values
 ( newid()
 , sysdateutc
 , 'C'
 , 'mc_dpersoneel@sql'
 , 'Created'
 , to_char(sqlrowcount) || ' rows'
 --
 , sys_context('USERENV', 'CLIENT_IP_ADDRESS_EXTERNAL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'IUID', 'mc')
 , sysdateutc
 , sys_context('USERENV', 'CURRENT_USER', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'APPLICATION_FULL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'SESSIONID', 'mc')
 );
 --
 create or replace table mc_fjournaalpost@sql
 as
 select *
 from  fJournaalpost@mc
 ;
 insert into SYNCLOGS@sql
 ( id
 , occurrence_date
 , action_type
 , table_name
 , label
 , actions
 --
 , ip_address
 , iuid
 , date_created
 , created_by
 , created_at
 , session_created
 )
 values
 ( newid()
 , sysdateutc
 , 'C'
 , 'mc_fjournaalpost@sql'
 , 'Created'
 , to_char(sqlrowcount) || ' rows'
 --
 , sys_context('USERENV', 'CLIENT_IP_ADDRESS_EXTERNAL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'IUID', 'mc')
 , sysdateutc
 , sys_context('USERENV', 'CURRENT_USER', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'APPLICATION_FULL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'SESSIONID', 'mc')
 );
 --
 create or replace table mc_dProject@sql
 as
 select *
 from dProject@mc
 ;
 insert into SYNCLOGS@sql
 ( id
 , occurrence_date
 , action_type
 , table_name
 , label
 , actions
 --
 , ip_address
 , iuid
 , date_created
 , created_by
 , created_at
 , session_created
 )
 values
 ( newid()
 , sysdateutc
 , 'C'
 , 'mc_dProject@sql'
 , 'Created'
 , to_char(sqlrowcount) || ' rows'
 --
 , sys_context('USERENV', 'CLIENT_IP_ADDRESS_EXTERNAL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'IUID', 'mc')
 , sysdateutc
 , sys_context('USERENV', 'CURRENT_USER', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'APPLICATION_FULL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'SESSIONID', 'mc')
 );
 --
 create or replace table mc_dGrootboekrekening@sql
 as
 select *
 from dGrootboekrekening@mc
 ;
 insert into SYNCLOGS@sql
 ( id
 , occurrence_date
 , action_type
 , table_name
 , label
 , actions
 --
 , ip_address
 , iuid
 , date_created
 , created_by
 , created_at
 , session_created
 )
 values
 ( newid()
 , sysdateutc
 , 'C'
 , 'mc_dGrootboekrekening@sql'
 , 'Created'
 , to_char(sqlrowcount) || ' rows'
 --
 , sys_context('USERENV', 'CLIENT_IP_ADDRESS_EXTERNAL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'IUID', 'mc')
 , sysdateutc
 , sys_context('USERENV', 'CURRENT_USER', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'APPLICATION_FULL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'SESSIONID', 'mc')
 );
 --
 create or replace table mc_dBedrijf@sql
 as
 select *
 from dBedrijf@mc
 ;
 insert into SYNCLOGS@sql
 ( id
 , occurrence_date
 , action_type
 , table_name
 , label
 , actions
 --
 , ip_address
 , iuid
 , date_created
 , created_by
 , created_at
 , session_created
 )
 values
 ( newid()
 , sysdateutc
 , 'C'
 , 'mc_dBedrijf@sql'
 , 'Created'
 , to_char(sqlrowcount) || ' rows'
 --
 , sys_context('USERENV', 'CLIENT_IP_ADDRESS_EXTERNAL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'IUID', 'mc')
 , sysdateutc
 , sys_context('USERENV', 'CURRENT_USER', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'APPLICATION_FULL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'SESSIONID', 'mc')
 );
 --
 create or replace table mc_dDatum@sql
 as
 select *
 from dDatum@mc
 ;
 insert into SYNCLOGS@sql
 ( id
 , occurrence_date
 , action_type
 , table_name
 , label
 , actions
 --
 , ip_address
 , iuid
 , date_created
 , created_by
 , created_at
 , session_created
 )
 values
 ( newid()
 , sysdateutc
 , 'C'
 , 'mc_dDatum@sql'
 , 'Created'
 , to_char(sqlrowcount) || ' rows'
 --
 , sys_context('USERENV', 'CLIENT_IP_ADDRESS_EXTERNAL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'IUID', 'mc')
 , sysdateutc
 , sys_context('USERENV', 'CURRENT_USER', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'APPLICATION_FULL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'SESSIONID', 'mc')
 );
 --
 create or replace table mc_dRelatie@sql
 as
 select *
 from dRelatie@mc
 ;
 insert into SYNCLOGS@sql
 ( id
 , occurrence_date
 , action_type
 , table_name
 , label
 , actions
 --
 , ip_address
 , iuid
 , date_created
 , created_by
 , created_at
 , session_created
 )
 values
 ( newid()
 , sysdateutc
 , 'C'
 , 'mc_dRelatie@sql'
 , 'Created'
 , to_char(sqlrowcount) || ' rows'
 --
 , sys_context('USERENV', 'CLIENT_IP_ADDRESS_EXTERNAL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'IUID', 'mc')
 , sysdateutc
 , sys_context('USERENV', 'CURRENT_USER', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'APPLICATION_FULL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'SESSIONID', 'mc')
 );
 --
 create or replace table mc_dKostensoort@sql
 as
 select *
 from dKostensoort@mc
 ;
 insert into SYNCLOGS@sql
 ( id
 , occurrence_date
 , action_type
 , table_name
 , label
 , actions
 --
 , ip_address
 , iuid
 , date_created
 , created_by
 , created_at
 , session_created
 )
 values
 ( newid()
 , sysdateutc
 , 'C'
 , 'mc_dKostensoort@sql'
 , 'Created'
 , to_char(sqlrowcount) || ' rows'
 --
 , sys_context('USERENV', 'CLIENT_IP_ADDRESS_EXTERNAL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'IUID', 'mc')
 , sysdateutc
 , sys_context('USERENV', 'CURRENT_USER', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'APPLICATION_FULL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'SESSIONID', 'mc')
 );
 --
 insert into SYNCLOGS@sql
 ( id
 , occurrence_date
 , action_type
 , table_name
 , label
 , actions
 --
 , ip_address
 , iuid
 , date_created
 , created_by
 , created_at
 , session_created
 )
 values
 ( newid()
 , sysdateutc
 , 'E'
 , null
 , 'Finished'
 , null
 --
 , sys_context('USERENV', 'CLIENT_IP_ADDRESS_EXTERNAL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'IUID', 'mc')
 , sysdateutc
 , sys_context('USERENV', 'CURRENT_USER', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'APPLICATION_FULL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'SESSIONID', 'mc')
 );
 --
 create or replace table mc_FVerkoopFactuur@sql
 as
 select *
 from FVerkoopFactuur@mc
 ;
 insert into SYNCLOGS@sql
 ( id
 , occurrence_date
 , action_type
 , table_name
 , label
 , actions
 --
 , ip_address
 , iuid
 , date_created
 , created_by
 , created_at
 , session_created
 )
 values
 ( newid()
 , sysdateutc
 , 'C'
 , 'mc_FVerkoopFactuur@sql'
 , 'Created'
 , to_char(sqlrowcount) || ' rows'
 --
 , sys_context('USERENV', 'CLIENT_IP_ADDRESS_EXTERNAL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'IUID', 'mc')
 , sysdateutc
 , sys_context('USERENV', 'CURRENT_USER', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'APPLICATION_FULL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'SESSIONID', 'mc')
 );
 --
 insert into SYNCLOGS@sql
 ( id
 , occurrence_date
 , action_type
 , table_name
 , label
 , actions
 --
 , ip_address
 , iuid
 , date_created
 , created_by
 , created_at
 , session_created
 )
 values
 ( newid()
 , sysdateutc
 , 'E'
 , null
 , 'Finished'
 , null
 --
 , sys_context('USERENV', 'CLIENT_IP_ADDRESS_EXTERNAL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'IUID', 'mc')
 , sysdateutc
 , sys_context('USERENV', 'CURRENT_USER', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'APPLICATION_FULL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'SESSIONID', 'mc')
 );
 --
 create or replace table mc_Finkoopfactuur@sql
 as
 select *
 from Finkoopfactuur@mc
 ;
 insert into SYNCLOGS@sql
 ( id
 , occurrence_date
 , action_type
 , table_name
 , label
 , actions
 --
 , ip_address
 , iuid
 , date_created
 , created_by
 , created_at
 , session_created
 )
 values
 ( newid()
 , sysdateutc
 , 'C'
 , 'mc_FinkoopFactuur@sql'
 , 'Created'
 , to_char(sqlrowcount) || ' rows'
 --
 , sys_context('USERENV', 'CLIENT_IP_ADDRESS_EXTERNAL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'IUID', 'mc')
 , sysdateutc
 , sys_context('USERENV', 'CURRENT_USER', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'APPLICATION_FULL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'SESSIONID', 'mc')
 );
 --
 insert into SYNCLOGS@sql
 ( id
 , occurrence_date
 , action_type
 , table_name
 , label
 , actions
 --
 , ip_address
 , iuid
 , date_created
 , created_by
 , created_at
 , session_created
 )
 values
 ( newid()
 , sysdateutc
 , 'E'
 , null
 , 'Finished'
 , null
 --
 , sys_context('USERENV', 'CLIENT_IP_ADDRESS_EXTERNAL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'IUID', 'mc')
 , sysdateutc
 , sys_context('USERENV', 'CURRENT_USER', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'APPLICATION_FULL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'SESSIONID', 'mc')
 );
 create or replace table mc_dMaterieel@sql
 as
 select *
 from dMaterieel@mc
 ;
 insert into SYNCLOGS@sql
 ( id
 , occurrence_date
 , action_type
 , table_name
 , label
 , actions
 --
 , ip_address
 , iuid
 , date_created
 , created_by
 , created_at
 , session_created
 )
 values
 ( newid()
 , sysdateutc
 , 'C'
 , 'mc_dMaterieel@sql'
 , 'Created'
 , to_char(sqlrowcount) || ' rows'
 --
 , sys_context('USERENV', 'CLIENT_IP_ADDRESS_EXTERNAL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'IUID', 'mc')
 , sysdateutc
 , sys_context('USERENV', 'CURRENT_USER', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'APPLICATION_FULL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'SESSIONID', 'mc')
 );
 --
 insert into SYNCLOGS@sql
 ( id
 , occurrence_date
 , action_type
 , table_name
 , label
 , actions
 --
 , ip_address
 , iuid
 , date_created
 , created_by
 , created_at
 , session_created
 )
 values
 ( newid()
 , sysdateutc
 , 'E'
 , null
 , 'Finished'
 , null
 --
 , sys_context('USERENV', 'CLIENT_IP_ADDRESS_EXTERNAL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'IUID', 'mc')
 , sysdateutc
 , sys_context('USERENV', 'CURRENT_USER', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'APPLICATION_FULL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'SESSIONID', 'mc')
 );
--
 create or replace table mc_dSubadministratie@sql
 as
 select *
 from dSubadministratie@mc
 ;
 insert into SYNCLOGS@sql
 ( id
 , occurrence_date
 , action_type
 , table_name
 , label
 , actions
 --
 , ip_address
 , iuid
 , date_created
 , created_by
 , created_at
 , session_created
 )
 values
 ( newid()
 , sysdateutc
 , 'C'
 , 'mc_dSubadministratie@sql'
 , 'Created'
 , to_char(sqlrowcount) || ' rows'
 --
 , sys_context('USERENV', 'CLIENT_IP_ADDRESS_EXTERNAL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'IUID', 'mc')
 , sysdateutc
 , sys_context('USERENV', 'CURRENT_USER', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'APPLICATION_FULL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'SESSIONID', 'mc')
 );
 --
 insert into SYNCLOGS@sql
 ( id
 , occurrence_date
 , action_type
 , table_name
 , label
 , actions
 --
 , ip_address
 , iuid
 , date_created
 , created_by
 , created_at
 , session_created
 )
 values
 ( newid()
 , sysdateutc
 , 'E'
 , null
 , 'Finished'
 , null
 --
 , sys_context('USERENV', 'CLIENT_IP_ADDRESS_EXTERNAL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'IUID', 'mc')
 , sysdateutc
 , sys_context('USERENV', 'CURRENT_USER', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'APPLICATION_FULL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'SESSIONID', 'mc')
 );
 --
 create or replace table mc_fBudgetGrootboek@sql
 as
 select *
 from fBudgetGrootboek@mc
 ;
 insert into SYNCLOGS@sql
 ( id
 , occurrence_date
 , action_type
 , table_name
 , label
 , actions
 --
 , ip_address
 , iuid
 , date_created
 , created_by
 , created_at
 , session_created
 )
 values
 ( newid()
 , sysdateutc
 , 'C'
 , 'mc_fBudgetGrootboek'
 , 'Created'
 , to_char(sqlrowcount) || ' rows'
 --
 , sys_context('USERENV', 'CLIENT_IP_ADDRESS_EXTERNAL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'IUID', 'mc')
 , sysdateutc
 , sys_context('USERENV', 'CURRENT_USER', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'APPLICATION_FULL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'SESSIONID', 'mc')
 );
 --
 insert into SYNCLOGS@sql
 ( id
 , occurrence_date
 , action_type
 , table_name
 , label
 , actions
 --
 , ip_address
 , iuid
 , date_created
 , created_by
 , created_at
 , session_created
 )
 values
 ( newid()
 , sysdateutc
 , 'E'
 , null
 , 'Finished'
 , null
 --
 , sys_context('USERENV', 'CLIENT_IP_ADDRESS_EXTERNAL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'IUID', 'mc')
 , sysdateutc
 , sys_context('USERENV', 'CURRENT_USER', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'APPLICATION_FULL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'SESSIONID', 'mc')
 );
 --
 create or replace table mc_dGebruikerPerBedrijf@sql
 as
 select *
 from dGebruikerPerBedrijf@mc
 ;
 insert into SYNCLOGS@sql
 ( id
 , occurrence_date
 , action_type
 , table_name
 , label
 , actions
 --
 , ip_address
 , iuid
 , date_created
 , created_by
 , created_at
 , session_created
 )
 values
 ( newid()
 , sysdateutc
 , 'C'
 , 'mc_dGebruikerPerBedrijf'
 , 'Created'
 , to_char(sqlrowcount) || ' rows'
 --
 , sys_context('USERENV', 'CLIENT_IP_ADDRESS_EXTERNAL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'IUID', 'mc')
 , sysdateutc
 , sys_context('USERENV', 'CURRENT_USER', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'APPLICATION_FULL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'SESSIONID', 'mc')
 );
 --
 insert into SYNCLOGS@sql
 ( id
 , occurrence_date
 , action_type
 , table_name
 , label
 , actions
 --
 , ip_address
 , iuid
 , date_created
 , created_by
 , created_at
 , session_created
 )
 values
 ( newid()
 , sysdateutc
 , 'E'
 , null
 , 'Finished'
 , null
 --
 , sys_context('USERENV', 'CLIENT_IP_ADDRESS_EXTERNAL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'IUID', 'mc')
 , sysdateutc
 , sys_context('USERENV', 'CURRENT_USER', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'APPLICATION_FULL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'SESSIONID', 'mc')
 );
 --
 create or replace table mc_dMaterieelExploitatie@sql
 as
 select *
 from dMaterieelExploitatie@mc
 ;
 insert into SYNCLOGS@sql
 ( id
 , occurrence_date
 , action_type
 , table_name
 , label
 , actions
 --
 , ip_address
 , iuid
 , date_created
 , created_by
 , created_at
 , session_created
 )
 values
 ( newid()
 , sysdateutc
 , 'C'
 , 'mc_dMaterieelExploitatie'
 , 'Created'
 , to_char(sqlrowcount) || ' rows'
 --
 , sys_context('USERENV', 'CLIENT_IP_ADDRESS_EXTERNAL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'IUID', 'mc')
 , sysdateutc
 , sys_context('USERENV', 'CURRENT_USER', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'APPLICATION_FULL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'SESSIONID', 'mc')
 );
 --
 insert into SYNCLOGS@sql
 ( id
 , occurrence_date
 , action_type
 , table_name
 , label
 , actions
 --
 , ip_address
 , iuid
 , date_created
 , created_by
 , created_at
 , session_created
 )
 values
 ( newid()
 , sysdateutc
 , 'E'
 , null
 , 'Finished'
 , null
 --
 , sys_context('USERENV', 'CLIENT_IP_ADDRESS_EXTERNAL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'IUID', 'mc')
 , sysdateutc
 , sys_context('USERENV', 'CURRENT_USER', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'APPLICATION_FULL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'SESSIONID', 'mc')
 );
 --
 create or replace table mc_dActivum@sql
 as
 select *
 from dActivum@mc
 ;
 insert into SYNCLOGS@sql
 ( id
 , occurrence_date
 , action_type
 , table_name
 , label
 , actions
 --
 , ip_address
 , iuid
 , date_created
 , created_by
 , created_at
 , session_created
 )
 values
 ( newid()
 , sysdateutc
 , 'C'
 , 'mc_dActivum@sql'
 , 'Created'
 , to_char(sqlrowcount) || ' rows'
 --
 , sys_context('USERENV', 'CLIENT_IP_ADDRESS_EXTERNAL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'IUID', 'mc')
 , sysdateutc
 , sys_context('USERENV', 'CURRENT_USER', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'APPLICATION_FULL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'SESSIONID', 'mc')
 );
 --
 insert into SYNCLOGS@sql
 ( id
 , occurrence_date
 , action_type
 , table_name
 , label
 , actions
 --
 , ip_address
 , iuid
 , date_created
 , created_by
 , created_at
 , session_created
 )
 values
 ( newid()
 , sysdateutc
 , 'E'
 , null
 , 'Finished'
 , null
 --
 , sys_context('USERENV', 'CLIENT_IP_ADDRESS_EXTERNAL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'IUID', 'mc')
 , sysdateutc
 , sys_context('USERENV', 'CURRENT_USER', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'APPLICATION_FULL', 'mc')
 , sys_context('USERENV', 'SESSIONID', 'mc')
 );
 dbms_audit.register_event('xxbus002', 'End job', natural_key => 'kopieer.sql');
end;

Invantive.Basics.InvantiveSqlException
InvantiveSystemException
ValidationException
ValidationException
  at Invantive.Basics.ValidationException..ctor(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String messageCode, String errorMessage, String kindRequest, String localStackTrace, String nk, Exception innerException, Boolean inheritMessageCodeWhenPresent, Nullable`1 uid, Boolean isRecoverable, String poolIdentityId, String url, Nullable`1 partyUid, String partitionCode, String tableName)
  at Invantive.Basics.InvantiveSqlException..ctor(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String validationCode, String errorMessage, String kindRequest, String stackTrace, String nk, Exception innerException, Boolean inheritMessageCodeWhenPresent, Nullable`1 uid, Boolean isRecoverable, String poolIdentityId, String partitionCode, String tableName)
  at Invantive.Data.Providers.SqlServer.SqlServerProvider.CheckAllowedColumnValue(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, Object val, Int64 rowNumber, Int32 columnNumber, DatabaseColumn databaseColumn, String fullQualifiedTableName)
  at Invantive.Data.Providers.SqlServer.SqlServerProvider.InsertBulk(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, SqlExecutionStep sqlExecutionStep, EntityFieldCollection entityFields, ResultSet inputResultSet, Nullable`1 maxBatchSizeRows, String partitionCode)
  at Invantive.Data.AnsiSqlProviderBase.CreateTable(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, SqlExecutionStep sqlExecutionStep, String applicationCode, String nonStandardizedPartitionCode, String catalogName, String schemaName, String tableName, String code, ResultSet resultSet, Nullable`1 maxBatchSizeRows)
  at Invantive.Sql.V1.DdlStatementTree.<CreateTable>d__103.MoveNext()
  at Invantive.Data.CompressedEnumerable`1.<GetEnumerator>d__10.MoveNext()
  at Invantive.Sql.V1.FirehoseResultSet.JT.MoveNext()
  at Invantive.Sql.V1.QueryPlan.WF.MoveNext()
  at Invantive.Data.ExtensionMethods.IteratorWithFinally`1.IteratorWithFinallyEnumerator.MoveNext()
  at System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection)
  at System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source)
  at Invantive.Sql.V1.PSqlParser.ExecuteQueryTree(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, SqlExecutionStep sqlExecutionStep, IQueryStatePerExecution queryStatePerExecution, PSqlScope scope, SqlStatementContext ctx, ISparseArray variablesRow, DatabaseColumnDefinitionCollection oldNewTriggerFields, ISparseArray oldTriggerRow, ISparseArray newTriggerRow, DatabaseColumnDefinitionCollection sourceTriggerFields, ISparseArray sourceTriggerRow, DatabaseColumn[] intoVariables, ParameterList globalParameters, BT queryPlanState)
  at LambaExecutePSqlTree49(Closure , GlobalState , ExecutionOptions , SqlExecutionStep , IQueryStatePerExecution , ISparseArray , ISparseArray , DatabaseColumnDefinitionCollection , ISparseArray , ISparseArray , DatabaseColumnDefinitionCollection , ISparseArray )
  at Invantive.Sql.V1.PSqlStatementTree.<Fetch>d__29.MoveNext()
  at Invantive.Data.CompressedEnumerable`1.<GetEnumerator>d__10.MoveNext()
  at Invantive.Sql.V1.FirehoseResultSet.JT.MoveNext()
  at Invantive.Sql.V1.QueryPlan.WF.MoveNext()
  at Invantive.Data.ExtensionMethods.IteratorWithFinally`1.IteratorWithFinallyEnumerator.MoveNext()
  at System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection)
  at System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source)
  at Invantive.Data.ConnectionManager.ExecuteAndCombineQueryPlansV1(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, SqlExecutionStep sqlExecutionStep, QueryPlan[] queryPlans, String sqlStatement, ParameterList parameters)
  at Invantive.Data.ConnectionManager.ExecuteProviderPassthroughSqlActionTable(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String actionSql, ParameterList parameters, SqlExecutionStep sqlExecutionStep, String callSafeNameOverrule)
  at Invantive.Data.ConnectionManager.JR(GlobalState , ExecutionOptions , SqlExecutionStep , String , ParameterList , String )
  at Invantive.Data.ActionProceduresBase.PassthroughSqlActionTable(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String actionSql, ParameterList parameters)
  at Invantive.Producer.Windows.Forms.QueryToolResults.ISY(GlobalState , ExecutionOptions , IProgressNotifier , String , ParameterList , Boolean , Boolean , Boolean , Boolean )
  at Invantive.Producer.Windows.Forms.QueryToolResults.ESY(GlobalState , ExecutionOptions , String , String , Boolean )
  at Invantive.Producer.Windows.Forms.QueryToolResults.ExecuteStatements(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions)
  at Invantive.Producer.Windows.Forms.QueryToolDocumentViewModel.VP.IP.MoveNext()
  at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  at System.Runtime.CompilerServices.AsyncMethodBuilderCore.MoveNextRunner.Run()
  at System.Threading.Tasks.AwaitTaskContinuation.RunOrScheduleAction(Action action, Boolean allowInlining, Task& currentTask)
  at System.Threading.Tasks.Task.FinishContinuations()
  at System.Threading.Tasks.Task`1.TrySetResult(TResult result)
  at System.Runtime.CompilerServices.AsyncTaskMethodBuilder`1.SetResult(TResult result)
  at System.Runtime.CompilerServices.AsyncTaskMethodBuilder`1.SetResult(Task`1 completedTask)
  at Invantive.Producer.Windows.Forms.QueryToolDocumentViewModel.FP.MoveNext()
  at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  at System.Runtime.CompilerServices.AsyncMethodBuilderCore.MoveNextRunner.Run()
  at System.Threading.Tasks.AwaitTaskContinuation.RunOrScheduleAction(Action action, Boolean allowInlining, Task& currentTask)
  at System.Threading.Tasks.Task.FinishContinuations()
  at System.Threading.Tasks.Task`1.TrySetResult(TResult result)
  at System.Threading.Tasks.Task.DelayPromise.Complete()
  at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  at System.Threading.TimerQueueTimer.CallCallback()
  at System.Threading.TimerQueueTimer.Fire()
  at System.Threading.TimerQueue.FireNextTimers()
  at Invantive.Data.Providers.SqlServer.SqlServerProvider.CheckAllowedColumnValue(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, Object val, Int64 rowNumber, Int32 columnNumber, DatabaseColumn databaseColumn, String fullQualifiedTableName)
  at Invantive.Data.Providers.SqlServer.SqlServerProvider.InsertBulk(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, SqlExecutionStep sqlExecutionStep, EntityFieldCollection entityFields, ResultSet inputResultSet, Nullable`1 maxBatchSizeRows, String partitionCode)

Het probleem is verder geanalyseerd:

--
-- Op pgAdmin levert de volgende query enkele honderden rijen op ver in het verleden
-- (rond jaar 1) of in de toekomst (jaar 9000+).
--
select *
from  "fJournaalpost"
where "documentDatum" > now()::date + interval '1 years'
    or
	  "documentDatum" < now()::date - interval '200 years'

Blijkbaar bevat metacom veel documentdatums in het verre verleden en verre toekomst. Als vervolgstap is geprobeerd deze data te verwerken en te kijken of een foutmelding optreedt:

--
-- Hiervoor maken we eerst een lege laadtabel met de juiste velden:
--
create or replace table mc_fjournaalpost@sql
as
select *
from  fJournaalpost@mc
where false

--
-- Vervolgens probeer we rijen te laden.
--
begin
 for r
 in
 ( execute native 'select *'
  || 'from  "fJournaalpost"'
  || 'where 1=1'
  || 'and  "documentDatum" < now()::date - interval ''200 years'''
  datacontainer 'mc'
 )
 loop
  begin
   insert into mc_fjournaalpost@sql
   ( documentDatum
   )
   values
   ( r.documentDatum
   );
  exception
   when others
   then
    dbms_output.put_line('FAIL:' || to_char(r.documentDatum, 'YYYYMMDDHH24MISS'));
  end;
 end loop;
end;

Dit drukt enkele honderden rijen af in dbms_output. Uiteindelijk blijkt de foutmelding op te wekken met bijvoorbeeld:

insert into mc_fjournaalpost@sql
( documentDatum
)
values
( to_date('10220110000000', 'YYYYMMDDHH24MISS')
)

De foutmelding is dan:

itgenspr113: The row.
0 = 01-01-1753, 1 = 31-12-9999.

Ook de volgende statements leiden tot een foutmelding (merk op dat documentDatum een datetime2-kolom is):

set invantive-sql-correct-invalid-date@sql true;

insert into mc_fjournaalpost@sql
( documentDatum
)
values
( to_date('10220110', 'YYYYMMDD')
)

Door het vertalen van documentDatum buiten Gregoriaanse kalender naar 1-1-1753 werkt het zonder fouten:

begin
 for r
 in
 ( execute native 'select *'
  || 'from  "fJournaalpost"'
  || 'where 1=1'
  || 'and  "documentDatum" < now()::date - interval ''200 years'''
  datacontainer 'mc'
 )
 loop
  begin
   insert into mc_fjournaalpost@sql
   ( documentDatum
   )
   values
   ( case when r.documentDatum < to_date('17530101', 'YYYYMMDD') then to_date('17530101', 'YYYYMMDD') else r.documentDatum end
   );
  end;
 end loop;
end;

Oplossing is de kopieerquery te herformuleren als:

create or replace table mc_fjournaalpost@sql
as
select * except documentDatum
,   case
    when documentDatum < to_date('17530101', 'YYYYMMDD')
    then to_date('17530101', 'YYYYMMDD')
    else documentDatum
    end
    documentDatum
from  fJournaalpost@mc

De itgenspr113 is eigenlijk onterecht; datetime2 ondersteunt datums vanaf 1-1-0001.

Dank voor de melding.

De controle itgenspr113 op SQL Server voor datetime2-kolommen is verwijderd vanaf release 24.0.162. Deze controle is ergens rond januari 2022 geintroduceerd tijdens de overstap van standaard datetime naar datetime2 om zo problemen bij verdere verwerking te voorkomen. Er zijn echter geen problemen gebleken in twee jaar tijd en de preventieve controle voegt dus geen waarde toe qua bedrijfszekerheid.

De tekst van de foutmelding is gecorrigeerd en zal luiden:

The row #… for column ‘…’ at position … in table ‘…’ contains a date/time value ‘…’ beneath the minimum allowed value on SQL Server of ‘…’.

Dit topic is 3 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.