Filter op PostgreSQL geeft foutmelding

Bij het uitvoeren van de volgende query op Metacom:

create or replace table mc_fjournaalpost@sql
as
select *
from   fJournaalpost@mc
where  idDatum = trunc(sysdateutc)

krijg ik de melding:

pg42703: 42703: column “iddatum” does not exist
POSITION: 48
Perhaps you meant to reference the column “e.idDatum”.
select * from public.“fJournaalpost” e where ( iddatum = :w1idDatum )
Npgsql.PostgresException
at Npgsql.Internal.NpgsqlConnector.<g__ReadMessageLong|211_0>d.MoveNext()
— End of stack trace from previous location where exception was thrown —
at System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
at Npgsql.NpgsqlDataReader.d__47.MoveNext()

De query zonder where-clause werkt wel.

Dit is een duplicaat van Pg42703 column "iddatum" does not exist. Onder dit laatste topic zal het punt verder opgevolgd worden.

Dit topic is 3 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.