Itgensql151 foutmelding bij het laden van de Query

Bij het opvragen van de rapportage krijgen we de volgende foutmelding.

An error occured - 263a50b2-7ae2-4741-9b24-24357886795f
itgensql151: Onbekend veld of parameter ‘Id’. (Id).

Welke query gebruikt u?

Welk Invantive-product gaat het om?

We krijgen nu deze melding:

An error occured - 08f947b1-6eaa-4777-bca2-638b2a98a6e7
itgendcn001: The list of columns contains duplicate names: sle.DeliveryDate_.
Please ensure that all columns have a different name or alias.

Het product wat we gebruiken is invantive cloud.

In recente releases zijn een aantal checks toegevoegd.

De SQL-code zal iets bevatten waarbij twee keer dezelfde kolomnaam uit komt, bijvoorbeeld:

select sle.DeliveryDate
,    sle.DeliveryDate
from  TABEL

Advies is om de dubbele kolomnaam weg te halen.

Het kan ook zijn (waar de postfix ‘_’ een hint op is) dat er twee keer een afgeleid veld voorkomt zonder kolomalias zoals:

select sle.DeliveryDate + 1
,    sle.DeliveryDate + 2
from  TABEL

Advies is om dan elke kolom een alias te geven zoals:

select sle.DeliveryDate + 1 DeliveryDate1
,   sle.DeliveryDate + 2 DeliveryDate2
from  TABEL

Opgelost door de eerste sle.DeliveryDate een alias ClosingDate te geven, omdat dit het tweede deel van een union was, waarbij in het tweede deel DeliveryDate voor twee betekenissen gebruikt wordt:

  select 'Order' type
  ,   sle.OrderNumber
  ,   sle.LineNumber
  ,   itm.Code ItemCode
  ,   itm.Description ItemDescription
  ,   spn.CurrentStock label 'Huidige Artikelvoorraad'
  ,   spn.ReservedStock label 'Gereserveerde Artikelvoorraad'
  ,   spn.PlanningIn label 'Geplande Instroom'
  ,   spn.PlanningOut label 'Geplande Uitstroom'
  ,   spn.ProjectedStock label 'Geplande Voorraad'
  ,   spn.ReorderPoint label 'Herbestelpunt'
  ,   sim.SupplierCode
  ,   sim.SupplierDescription
  ,   sim.SupplierItemCode
  ,   sle.Quantity
  ,   'ORDER' OpportunityStageCode
  ,   'Order' OpportunityStageOmschrijving
  ,   1 Probability
  ,   sle.Quantity * 1
  ,   null DueDate
  ,   null CloseDate
  ,   sle.OrderDate
  ,   sle.DeliveryDate
  ,   actdly.code DeliveryAccountCode
  ,   actdly.name DeliveryAccountName
  ,   active.code InvoiceAccountCode
  ,   active.name InvoiceAccountName
  ,   actord.code OrderAccountCode
  ,   actord.name OrderAccountName
  ,   sle.DeliveryDate label 'Verwachte leverdatum'
  ,   coalesce(sos.Description, to_char(sle.Status)) label 'Verkooporderstatus'
  ,   usrsrp.FullName label 'Verkoper'
  ,   null label 'Verkoopkansnummer'
  ,   null label 'Verkoopkans naam'
  ,   null label 'Projectnaam'
  ,   null label 'Categorienaam'
  ,   itm.ItemGroupDescription label 'Artikelgroep verkoop'
  ,   sim.PurchasePrice label 'Inkoopprijs'
  ,   sle.NetPrice label 'Nettoprijs'
  ,   sle.VatCode label 'BTW-code'
  ,   sle.AmountDC label 'Bedrag excl. btw'
  ,   sle.VATAmount label 'BTW-bedrag'
  from  SalesOrderLinesIncremental@eol sle
  left
  outer
  join  ExactOnlineREST..Users@eol usrsrp
  on   usrsrp.UserId = sle.Salesperson
  left
  outer
  join  SalesOrderStatuses@eol sos
  on   sos.code = to_char(sle.status)
  left
  outer
  join  ITM@InMemoryStorage itm
  on   itm.Id = sle.Item
  left
  outer
  join  sim@inmemorystorage sim
  on   sim.Item = sle.Item
  left
  outer
  join  spn@inmemorystorage spn
  on   spn.ItemId = sle.Item
  left
  outer
  join  act@inmemorystorage actord
  on   actord.id = sle.OrderedBy
  left
  outer
  join  act@inmemorystorage actdly
  on   actdly.id = sle.DeliverTo
  left
  outer
  join  act@inmemorystorage active
  on   active.id = sle.InvoiceTo
  where sle.Status in (12 /* Open */, 20 /* Partial */)
  and  sle.LineNumber != 0