Meerdere gesplitste Invantive Cloud omgevingen met één abonnement voor grotere accountantskantoren

Multi-tenant of compartimentering

Invantive Cloud is een omgeving waar veel verschillende bedrijven gebruik van maken. Echter, elk bedrijf heeft wel dezelfde functionaliteit, maar de verwerkte bedrijfsgegevens zijn gecompartimenteerd per bedrijf: alle gebruikers van een bedrijf zijn alleen hun eigen bedrijfsgegevens. Dit staat ook wel bekend als multi-tenant: elke huurder heeft zijn eigen appartment in een groot flatgebouw met een eigen voordeur en sleutel.

Tussen de bedrijven zijn veel barrières aanwezig om te zorgen dat er niet per abuis gegevens uitgewisseld of gezien kunnen worden. Uitgangspunt hierbij is dat er tot personen herleidbare informatie in elk bedrijf aanwezig is.

Binnen een bedrijf worden de bedrijfsgegevens gedeeld en is de beveiliging veel minder strikt.

Grotere accountantskantoren

Grotere accountantskantoren hebben vaak twee groepen administraties:

  • de administraties van de eigen juridische entiteiten en de (eventuele) partneradministraties,
  • de administraties van de klanten, intern of zelfboekend.

Vaak zijn alle administraties aanwezig binnen één cloudapplicatie voor de boekhouding zoals Twinfield of Exact Online. Het kan hierbij qua klantenadministraties gaan om duizenden administraties, maar ook qua aantallen partneradministraties kan het gaan om honderden juridische entiteiten waarvan een aparte (interne) medewerkersgroep de boekhouding voert. Soms heeft men zelfs ook bij de cloudapplicatie twee volledige losse omgevingen laten aanmaken voor enerzijds eigen/partneradministraties en anderzijds klantadministraties.

In het algemeen willen zowel de relatiebeheerders voor de klanten als de interne directie voor de sturing het gemak van Invantive Cloud voor bijvoorbeeld Power BI dashboards.

Het abonnement voor Invantive Cloud zal standaard binnen één compartiment alle gekoppelde administraties beschikbaar stellen. Voor grotere accountantskantoren is dat meestal niet gewenst omdat dan zowel de administrateurs van klantenadministraties als de interne groep toegang zouden kunnen krijgen tot elkaars administraties of in ieder geval met beduidend minder scheiding dan tussen twee bedrijven.

Oplossingsrichting

De eenvoudigste manier om volledige isolatie van de eigen administraties/partneradministraties versus klantadministraties te krijgen is om twee Invantive abonnementen te laten registreren op twee verschillende juridische entiteiten:

  • een abonnement op entiteit 1 voor de eigen administraties en partneradministraties
  • een abonnement op entiteit 2 voor de klantadministraties

Hiermee wordt een volledige scheiding bereikt.

Een extra abonnement zal enige extra kosten met zich mee brengen. Voor niet top-30 kantoren kan dat bezwaarlijk zijn omdat het om weinig of zelfs maar 1 administratie gaat. In dat geval verzoeken we u telefonisch contact te zoeken om samen een kosteneffectieve en toch veilige oplossing te zoeken.