Tabellen voor Twinfield rapportagestructuur in Power BI

Near real-time Twinfield rapportage

De Twinfield driver voor Invantive SQL en de Twinfield Power BI connector ondersteunen bijna 100 tabellen, waardoor het mogelijk is om direct na keuze van de tabellen de gegevens hierin van honderden administraties in een keer near real-time te analyseren en rapporteren in financiële rapporten en analyses.

Twinfield rapportagestructuren

Onderdeel van een financiële rapportage over een Twinfield boekhouding is vaak het nummer van een grootboekrekening. Veel bedrijven combineren (“verdichten” of “rubriceren”) bedragen op meerdere grootboekrekeningen tot een geheel. Binnen Twinfield is het - vergelijkbaar met Exact Online - mogelijk om verschillende rapportagestructuren te definiëren, volgens verschillende grondslagen. Bedragen op een specifieke grootboekrekening kunnen afhankelijk van de gewenste rapportagestructuur vallen binnen een andere rapportagegroep. Door grootboekrekeningen te koppelen ergens in de hiërarchisch geordende boomstructuur worden de bedragen op die grootboekrekening vanaf daar omhoog in de boomstructuur gerapporteerd. Dit werkt voor een enkele boekhouding maar ook voor alle boekhoudingen binnen een klantcluster bestaande uit een holding en de dochteronderneming(en).

Twinfield biedt echter ten opzichte van Exact Online de mogelijkheid om de rapportagestructuren centraal te beheren binnen de omgeving van de accountants. Meer informatie over Twinfield rapportagestructuren is te vinden in de handleiding.

Echter, gebruikers misten de mogelijkheid om deze rapportagestructuren los te laten op hun cijfers omdat een tweetal tabellen nog niet beschikbaar waren.

In de nieuwe release 20.2.120 van Invantive Cloud en Invantive SQL is de rapportagestructuur eenvoudig op te vragen:

  • GeneralLedgerAccountMappings: rapportagestructuur per hierarchie,
  • GeneralLedgerAccountMappingAccounts: gekoppelde grootboekrekeningen per niveau in de hiërarchie.

De eerste tabel beschrijft dus de vader-kind relaties tussen de hiërarchisch geordende elementen in de boomstructuur per hiërarchie. Elk geordend element heeft een unieke ID, de “hiërarchische element ID”.

De tweede tabel toont welke grootboeknummers vallen onder een “hiërarchisch element ID”.

Vanuit SQL

In Invantive SQL kan dat voor de Twinfield rapportagestructuur zelf met een query:

select *
from   GeneralLedgerAccountMappings
where  hierachy_CODE = 'NAAM'

en voor de gekoppelde grootboekrekeningen met de query:

select *
from   GeneralLedgerAccountMappingAccounts

Update Maart 2024

De tabellen zijn sterk verbeterd qua prestaties; er bleek een foutieve aanname in te zitten qua wel/niet partitioneren.

Zie View Twinfield.Views.GeneralLedgerAccountMappingAccounts@tfd laad alle records die vallen onder licentie voor meer informatie.