Twinfiel CostCenterBudgets geeft invalid JSON / itgensop051 Code 001 bestaat niet

Ik krijg onderstaande foutmelding. De tabel BudgetsP&L geeft geen fouten, maar daar mis ik de kostenplaatsen (kolom dim2 is leeg). Wat is jullie oplossing?

2024-04-08 13:06:13,Twinfield,Mislukt,Twinfield CostCenterBudgets,N.v.t.,Mislukt,2024-04-08 13:06:13,2024-04-08 13:06:43,00:00:30.2830,N.v.t.,N.v.t.,N.v.t.,N.v.t.,N.v.t.,N.v.t.,Error: DataSource.Error: OData: Invalid JSON. A comma character ’ ’ was expected in scope ‘Array’. Every two elements in an array and properties of an object must be separated by commas. Request ID: 9ed64a3d-cd3e-6a14-80cb-0971cfe1b138 Activity ID: 546193a4-7266-46c5-9bad-7d4b1c71c705

Advies is om altijd Bridge Online Monitoring te gebruiken; Power BI “eet” veelal de echte melding op.

Geeft dit artikel voldoende houvast om de oorzaak te vinden?

Nee, ik zie geen aanknopingspunt. Hoe kan dit worden opgelost?

Waarschijnlijk is dit een screenshot van een andere download van dezelfde tabel.

Advies is om in Invantive Bridge Online Monitoring te sorteren op de kolom met foutmelding (maximaal 8 uur historie zichtbaar), of om in “Systeemberichten” op Invantive Cloud te kijken (maximaal 4 dagen historie zichtbaar).

Gelieve vervolgens de foutmelding aldaar toe te voegen, inclusief foutcode.

Dit is de foutmelding:

itgensop051
Code 001 bestaat niet.
Zorg voor een correct geformuleerd bericht met correcte informatie. (FARMWISE).
<BudgetServiceFault xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Twinfield.WebServices.BudgetService" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><Code>BudgetNotFound</Code><Message>Code 001 bestaat niet.</Message></BudgetServiceFault>

Deze fout is teruggevonden. Hij hoort bij een andere tabel: Twinfield.Views.CostCenterBudgets@tfd met daarin onder andere Twinfield.Twinfield.BudgetByCostCenter@tfd.

Het betreft een Twinfield-foutmelding:

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><s:Body><s:Fault><faultcode>s:Client</faultcode><faultstring xml:lang="en-US">Code 001 bestaat niet.</faultstring><detail><BudgetServiceFault xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Twinfield.WebServices.BudgetService" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><Code>BudgetNotFound</Code><Message>Code 001 bestaat niet.</Message></BudgetServiceFault></detail></s:Fault></s:Body></s:Envelope>

bij (bijvoorbeeld het ophalen van budget met Code = 001, Year = 2005, PeriodFrom = 0, PeriodTo = 56, IncludeFinal = true.

De Twinfield API is https://api.accounting2.twinfield.com/webservices/BudgetService.svc.

De achterliggende SQL-query ter uitvoering in de UniversalSQL-editor is:

select bgt.company_code
,   bgt.company_name
,   bgt.code budget_code
,   fyr.year
,   bps.Period
,   bgt.name BudgetName
,   bps.Dim1
,   bps.Dim2
,   bps.Dim3
,   bps.Group1
,   bps.Group2
,   bps.Group3
,   bps.ActualCredit
,   bps.ActualDebit
,   bps.ActualTotal
,   bps.BudgetCredit
,   bps.BudgetDebit
,   bps.BudgetTotal
from  Twinfield.Twinfield.Budgets bgt
join  Twinfield.Views.FinancialYears fyr
on   fyr.company_code = bgt.company_code
join  Twinfield.Twinfield.BudgetByCostCenter
    ( Company_Code => bgt.company_code
    , Code => bgt.code
    , Year => fyr.year
    , PeriodFrom => 0
    , PeriodTo => 56
    )
    bps

De oorzaak van de Twinfield-foutmelding is niet bekend.

Via een ander kanaal zal contact gezocht worden ter analyse.

Via delegatie is het probleem onderzocht. Het is niet gelukt om het probleem op te wekken via:

use all@tfd

select *
from  CostCenterBudgets@tfd

Er is wel 1 Twinfield-administratie gevonden die werkt met de budgetcode 001. De andere budgetcodes volgen het jaarnummer. Het boekjaar 2005 is in alle betrokken administraties teruggevonden en lijkt correct.

Gelieve te controleren of het probleem nog optreedt.

De enige hypothese die tot dusver mogelijk lijkt, is een verandering van de inrichting van Twinfield qua budgetten, waarbij budgetgegevens in caches afwijken van het verwachte.

Mocht het probleem nog optreden, gelieve dan nauwkeurig in Bridge Online Monitoring Details de foutieve download terug te zoeken en hiervan zowel de request ID (in de titelbalk) als een geanonimiseerde schermafdruk toe te voegen.

Het probleem met budgetten lijkt opgelost. Foutmelding treedt niet meer op.

Dank voor het melden. Het is enigszins onbevredigend dat de fout soms wel en soms niet lijkt op te treden.

Mocht het probleem weer terugkomen, gelieve dan dit topic aan te vullen of een nieuwe te starten onder verwijzing naar dit topic.

Deze vraag is automatisch gesloten na 1 week inactiviteit. Het laatste gegeven antwoord is gemarkeerd als oplossing.

Gelieve een nieuwe vraag te stellen via een apart topic als het probleem opnieuw optreedt. Gelieve in de nieuwe vraag een link naar dit topic op te nemen door de URL er van in de tekst te plakken.

Dit topic is 7 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.