Verwerk JSON uit Invantive Bridge Online met SQL

Invantive Bridge Online is een handige manier om uit tientallen platformen gegevens op te halen als OData4 feed.

Deze OData4 feed kan rechtstreeks verwerkt worden door bijvoorbeeld Power BI, Power Query of Azure Data Factory. De OData4 feed kan ook via programmatuur verwerkt worden of door aan te melden op de Invantive Bridge Online database die bij elke discovery toegevoegd wordt.

Maar ook rechtstreeks vanuit Invantive SQL kan de uitvoer geinterpreteerd worden met de volgende SQL code:

select jte.*
from  HTTPDOWNLOAD@DataDictionary
    ( url => 'https://bridge-online.cloud/URLSEGMENT/odata4/TABELNAAM@ALIAS'
    , acceptMimeType => 'text/json'
    , timeoutMs => 900 * 1000
    , basicAuthenticationUser => 'john.doe@acme.com'
    , basicAuthenticationPassword => 'password'
    ) htp
join  jsontable
    ( 'value[*]'
     passing htp.contents_char
     columns url varchar2 path 'Division'
    ) jte

Het URL segment kan gevonden worden bij de databasedefinitie in Invantive Cloud. De alias staat bij de datacontainers in de database en de tabelnaam kan gevonden worden in de documentatie van het desbetreffende platform.

De gebruikersnaam john.doe@acme.com en het wachtwoord kunnen vervangen worden door de aanmeldgegevens voor Invantive Cloud.

Tenslotte kunnen achter columns bij de jsontable de gewenste kolommen opgegeven worden.