Wat zijn de kolommen die eindigen op "discr" in de Gripp CRM API tabellen?

In de tabellen op basis van de Gripp CRM API komen regelmatig bij afgeleide velden kolommen terug die eindigen op “_discr”, zoals:

  • company_discr
  • project_discr

Deze kolommen staan niet beschreven in de Gripp API-documentatie.

Een analyse van het gebruik over alle 88 Gripp-tabellen heen laat zien dat er maar weinig mogelijke waardes bestaan. Er zijn geen “discr”-kolommen gevonden die meer dan drie verschillende waardes kennen:

Kolom Waarde 1 Waarde 2 Waarde 3
accountmanager_discr medewerker
authorizedby_discr medewerker
calendaritememployee_discr medewerker
company_discr bedrijf
contact_discr contactpersoon
definitiveby_discr medewerker
employee_discr medewerker user
offer_discr offerte
offerprojectbase_discr offerte opdracht
product_discr aanbetalingsproduct dummyproduct verkoopproduct
project_discr offerte opdracht
role_discr userrole
supplier_discr bedrijf contactpersoon

Op dit moment is de hypothese dat de velden die eindigen op discr gebruikt worden om “subtypes” te realiseren uit het datamodel. Bijvoorbeeld dat er een tabel employee intern is binnen Gripp, maar dat daarvan afgeleide varianten of velden bestaan van het type medewerker en/of user.

Tips over de betekenis van discr zijn welkom.