Wikipedia uitlezen via Invantive Cloud SQL

Op Invantive Cloud is nu ook de Wikipedia-driver beschikbaar voor Power BI en SQL-gebruik. Met de Wikipedia-driver kan snel informatie over bijvoorbeeld asteroïden in de ruimte opgevraagd worden, maar ook afbeeldingen zijn beschikbaar.

De Wikipedia-driver is beschikbaar in het gratis Public Data Plan en alle Invantive Office en grotere abonnementen.

Doorloop de volgende stappen om de Wikipedia-tabellen via SQL te kunnen benaderen:

select id
,      key
,      title
from   Search('openbare betrekking')@wka

De beschikbare tabellen van de Wikipedia-driver zijn te vinden in: