Aanmaken Exact Online pakbon duurt eeuwig

Voor het maken van onze pakbonnen gebruiken we Invantive Control for Excel. Hierin wordt rekening gehouden met de regels rondom olies en additieven.

Een van de query’s in het Excel-bestand is met versie 20.2.3:

create or replace table deliverylines@inmemorystorage
as
select sor.ordernumber
...
from  exactonlinerest..salesorders sor
join  exactonlinerest..salesorderlines sle
on   sle.orderid      = sor.orderid
and  sle.division     = sor.division
and  sle.QuantityDelivered < sle.Quantity
left
outer
join  itemwarehousestoragelocations isn
on   isn.item = sle.item
and  isn.division = sle.division
and  isn.STOCK != 0
--
-- Exclude webshop.
--
and  isn.warehousecode != '5'
left
outer
join  exactonlinerest..items itm
on   itm.id    = isn.item
and  itm.division = isn.division
where sor.ordernumber = $X{ordernummer}

Deze query duurde op 20.0.148 heel kort, maar duurt nu meer dan 10 minuten.

De volgende query duurt kort:

select *
from  exactonlinerest..salesorders sor
where sor.ordernumber = 2121261

maar ook bijvoorbeeld deze query duurt eeuwig:

select *
from  exactonlinerest..salesorders sor
join  exactonlinerest..salesorderlines sle
on   sle.orderid      = sor.orderid
where sor.ordernumber = 2121261

Hoe los ik dit op?

Exact zou per 1 juli het zogenaamde “mandatory filtering” invoeren om de belasting te beperken. De implementatie van mandatory filtering laat echter ruimte voor verbetering om het geschetste doel te bereiken zoals zichtbaar in dit voorbeeld.

De nieuwe release 20.2 van Invantive Control for Excel werkt op sommige gebieden om mandatory filtering heen om de negatieve impact te beperken. We zullen bestuderen of het mogelijk is om dat ook in dit geval te doen. Als dat niet haalbaar is, dan zal het nodig worden om de *Incremental tabellen te gebruiken. Voor deze query niet echt een vooruitgang, maar beter dan eeuwig.

Voor de continuïteit raden we aan om te downgraden naar de oude versies 20.0.148 zolang het probleem nog niet opgelost is:

Een verbeterde workaround voor mandatory filtering die dit probleem zou moeten oplossen is gerealiseerd in versie 20.2.6 van Invantive Control. Gelieve deze te downloaden via Invantive(R) Control for Excel 22.0.509 | Release Notes.