Berekenen duurt >15 minuten met Invantive Control formule Exact Online budget I_EOL_BGT_PDE_LINE_AMOUNT

Opvragen van data uit Exact Online voor 4 administraties.

Ik moet soms wel meer dan een kwartier wachten voordat de informatie wordt ververst.

De volgende formules worden gebruikt.

=ALS(D$9<$B$5;@I_EOL_CCE_BAL_PDE($B$1;$B$3;$B$2;D$9;$A35);@I_EOL_BGT_PDE_LINE_AMOUNT($B$1;$B$4;$B$2;D$9;$A35;;;;$B$3))

De Excel-formules zijn geoptimaliseerd voor intensief gebruik en zouden met enkele uitzonderingen in een fractie van een seconde klaar moeten zijn.

Advies is om de stappen te doorlopen beschreven op Analyze Performance of Invantive's Excel Formulas. Hiermee wordt zichtbaar welke formules veel tijd kosten en mogelijk in aanmerking komen voor een alternatief.

Daarop krijg ik deze melding:

itgencmr088
Kan de connector voor datacontainer met alias ‘ic’ niet vinden.
Mogelijke geldige alternatieven: InvantiveControl.

Dank voor melden. De volgende release zal dit corrigeren; de alias ic is op enig moment vervangen door InvantiveControl. Alternatief is de query met de hand uitvoeren in het geïntegreerde Query Tool:

select *
from   UDFMeasurements@InvantiveControl

en dan exporteren.

Dit topic zal bijgewerkt worden zodra de nieuwe 22.0-release beschikbaar is gekomen. Dit duurt naar verwachting maximaal enkele dagen.

Dank je voor reactie. Ik wacht dan even de nieuwe release af.

Gelieve de versie 22.0.87 of nieuwer te installeren vanaf Invantive(R) Control for Excel 22.0.140 | Release Notes.

Bijgaand het bestand….ik hoop dat ik e.e.a. goed heb gedaan…

Ik ben benieuwd wat het probleem is?

Uit analyse blijkt dat er circa 31.000 berekeningen gebeuren die samen circa 318 seconden duren, als volgt verdeeld over de UDF methodes buiten caches:

Naam Duur (ms) Aantal
GetEolXmlBalanceLinePeriodInformation 1718 1536
GetEolXmlBudgetLinePeriodInformation 315394 5248
GetEolXmlGlAccountInformation 1287 126
Totaal 318399 6910

De wachttijd wordt vrijwel geheel bepaald door het real-time ophalen van de budgetten. Het aantal unieke combinaties is ook hoog.

Door de UDF Measurements gedownload via Building Blocks → Data Analyse in een draaitabel te zetten zijn de details te zijn:

Het ophalen van het budget specifiek uit een van de administraties (eerste kolom) duurt lang. Bijvoorbeeld het budget voor boekjaar 2022, periode 9, grootboekrekening 4000 kost 205 milliseconden. In combinatie met het grote aantal formules kost relatief veel tijd.

De verwerking van GetEolXmlBalanceLinePeriodInformation voor de actuals is vele malen sneller doordat daar meer geavanceerde mechanismes om de snelheid te verhogen.

Op dit moment is er geen standaardmogelijkheid om het te versnellen met de formules. Een workaround is om de budgetten te downloaden via een matrixformule of Invantive Control block. Dit zal vele malen sneller zijn en daarna de gegevens via verticaal zoeken te combineren.

Een idee is opgevoerd om de budgetbepaling te versnellen zoals ook de actuals behandeld worden als het om grote aantallen omroepen gaat.

Het idee is te vinden op:

Via de stemknop linksboven kan ondersteuning hiervoor uitgesproken worden.