Kostendragerformule geeft geen waarde voor Exact Online administratie

Ik probeer het saldo van een kostendrager te downloaden naar Excel door middel van Bouwblokken → Saldi → Op Grootboekrekening - Saldo → Saldo Kostendrager zoals in onderstaande screenshot:

Ik krijg alleen elke keer de waarde 0 als uitkomst van I_EOL_CUT_BAL_PDE_CLOSE. Wat gaat er mis?

image

Is het mogelijk om de volledige Excel-formule toe te voegen (dus bijvoorbeeld =I_EOL_CUT_BAL_PDE_CLOSE(w1; w2; w3; ...) waarbij alle waardes constanten zijn (geen verwijzingen naar andere cellen), inclusief de division code?

Is het mogelijk om voor deze grootboekrekening “100-001” uit de gekozen Exact Online-administratie en de kostendrager een schermafdruk toe te voegen die laat zien dat het saldo ongelijk 0 is op ultimo 2023?

Dit saldo wordt door Invantive Control for Excel berekend door de beginbalans te pakken, plus cumulatief alle transactiebedragen over periode 1 t/m 12 in 2023.

Merk op dat de opgelichte formule in het screenshot afwijkt, maar waarschijnlijk betreft de gebruikte formule I_EOL_CUT_BAL_PDE_CLOSE.

Zoals hier in de schermafbeelding te zien valt, is het saldo van de kostendrager groter dan 0.

De code die ik gebruik is:

=@I_EOL_CUT_BAL_PDE_CLOSE(3372081;"100-001";2023;1;12) 

Het lukt mij wel om saldi van kostenplaatsen in Excel te krijgen. Alleen bij de kostendrager wil het maar niet lukken en geeft die saldo = 0.

Het lukt niet om dit probleem te reproduceren.

Boeking in nieuwe (lege) periode:

Resultaat formules:

Advies is om de gebruikte formule I_EOL_CUT_BAL_PDE_CLOSE zorgvuldig te controleren.

Via de formulewizard (fx direct links van de formule-editor) kunnen de parameters opgevraagd worden na de cursor geplaatst hebben op de formule.

De parameters zijn ook zichtbaar te maken door de formule in te voeren in een lege cel inclusief ‘(’ en daarna op ctrlshiftA te drukken (werkt niet onder alle toetsenbordlayouts).

De parameters zijn (samengestelde afbeelding):

image

De toekenning is dan:

Naam Waarde
DivisionCode 3372081
CostUnitCode “100-001”
ReportingYear 2023
ReportingPeriodFrom 1
ReportingPeriodTo 12
GlAccountCode
GlAccountType
BalanceType
AfterEntry
ExecutionHint

De gebruikte formule betekent dat het saldo van de kostenplaats “100-001” bepaald wordt over alle grootboekrekeningen heen in het jaar 2023 in de administratie met divisiecode 3372081.

Mocht niet lukken, dan is het advies om een memoriaalboeking te maken in bijvoorbeeld 2024-12 en de eerste schermafbeelding in deze reactie na te spelen in deze periode.

Het lukt inderdaad niet om de data te importeren. De formule geeft telkens de waarde 0. Hoe kan het dat het wel lukt om een saldo van een kostenplaats zichtbaar te maken maar het saldo van een kostendrager niet. De formule zou toch gewoon die balans moeten weergeven zoals die in exact staat (zie screenshot hierboven)?

Het is raadzaam om de bovenstaande adviezen te volgen.

Heb ik gedaan, maar lukt helaas niet. In dat geval dus een memoriaal boeking maken?

Een alternatief zou zijn om dan het saldo van een specifieke relatie over een bepaalde periode op te halen. Is dit überhaupt mogelijk?

Het is raadzaam om het uit te testen via een boeking in een aparte administratie of aparte periode om de oorzaak te onderzoeken. Waarschijnlijk is het ergens een foutje in de manier van werken waardoor er 0 uit komt.

Het ophalen van het saldo van een relatie is mogelijk, maar erg langzaam. Dit kan via bijvoorbeeld I_EOL_TXN_AMOUNT_DC. Kostenplaats en kostendrager zijn samen met grootboekrekening, periode en administratie dimensies waarop bijzonder snel de saldi bepaald kunnen worden.

We hebben het probleem gevonden. Onze codes bevatten een koppel teken. Neem als voorbeeld 100-001. 100 staat voor de kostenplaats en 001 is kostendrager die valt onder kostenplaats 100. Omdat dat - teken er nu tussen staat herkent de formule deze kostendrager niet. Zodra ik een kostendrager aanmaak met een lettercode herkent de formule de kostendrager wel. Is het mogelijk dat jullie dit kunnen aanpassen waardoor wij deze codes kunnen blijven gebruiken?

Fijn dat oorzaak gevonden is.

De formules zijn hiervoor al geschikt. Advies is om de waarde als tekst (tussen dubbele quotes) te verwerken in Excel.

Dat werkt helaas niet, meerdere keren geprobeerd. Ook door het eerst in een andere cel te zetten en naar die cel te verwijzen.