Excel toont #NAAM ipv balanscijfers uit Exact Online

Ik open een reeds bestaand Excel werkboek met daarin Excel formules die de saldi tonen per periode van grootboekrekeningen uit Exact Online.

De gebruikte formule is: I_EOL_BAL_PDE_CLOSE.

Echter, in plaats van cijfers uit Exact verschijnt overal #NAAM?.

In de formulebalk staat:

=‘c:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\AddIns\Invantive Control functions.xlam’!I_EOL_BAL_PDE_CLOSE(…)

Hier staat normaliter:

='I_EOL_BAL_PDE_CLOSE(…)

Hoe krijg ik weer de saldi uit Exact Online te zien?

Het xlam-bestand bevat korte stukjes Visual Basic for Applications (VBA) die de cijfers opvragen bij de echte engine van Invantive Control. Dit xlam-bestand wordt standaard geïnstalleerd en gezocht in de AddIns map van de huidige gebruiker.

In dit geval lijkt het er op dat het xlam-bestand niet geopend kon worden. Excel kent dan de Invantive formules voor Exact Online niet en toont #NAAM? met als betekenis: onbekende Excel functienaam.

Voer de volgende stappen uit om de #NAAM melding te vervangen door de echte waardes:

Stap 1 - Open XLAM Bestand Handmatig

De eerste stap is om via Bestand → Openen het xlam-bestand te openen. Geef het volledige pad in.

Mogelijk lost dit het probleem al op, eventueel na CtrlAltShiftF9 om alles te herberekenen.

Stap 2 - Controleer in Vertrouwenscentrum

Als dit probleem met #NAAM vaker optreedt, controleer dan in het vertrouwenscentrum of macro’s en VBA niet per abuis geblokkeerd zijn. Voeg indien nodig de map (hier: c:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Microsoft\AddIns) op:

  • Ga naar Bestand.
  • Ga naar Opties.
  • Ga naar VertrouwensCentrum (rode 1).
  • Ga naar Instellingen voor het Vertrouwencentrum…
  • Ga naar Vertrouwde locaties (rode 2).
  • Ga naar Toevoegen Pad (rode 3).
  • Ga naar OK (rode 4).

Een eventueel afwijkende of netwerkmap kan ingesteld worden door deze map op te geven in de omgevingsvariabele INVANTIVE_CONTROL_XLAM_FOLDER. De waarde hierin wordt door de Excel add-in gecombineerd met de bestandsnaam om de VBA te zoeken.

Stap 3 - #NAAM staat er ook na CtrlAltShiftF9

Het geforceerd herberekenen leidt niet altijd tot een herberekening.

Als de Excel formules optionele parameters hebben zoals I_EOL_BAL_YEAR_CLOSE(;2020) dan wordt een benodigde wijziging niet altijd herkend door Excel bij herberekenen.

Er zijn dan twee opties:

  • Eenmalig: meld dan opnieuw aan.
  • Structureel: gebruik een named range divisioncode in alle formules die wijst naar een centrale cel zoals met de gewenste Exact Online administratie.

Terzijde: merk op dat Invantive Control for Excel uit twee invoegtoepassingen bestaat. Naast de xlam is de andere “Invantive Control for Excel” (bestandsnaam Invantive.Excel.Starter.vsto).

1 Like